Groene bedrijventerreinen

Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in Arnhem vergroenen? Na een eerste casestudie voor Rijnpark komen nu in een vervolgopdracht alle andere locaties in de stad aan bod. Inzet is om de bedrijventerreinen meer ruimtelijke kwaliteit te geven en klimaatbestendig te maken. >
Hoogwatergeul in beeld
In samenwerking met uitgeverij Blauwdruk heeft het waterschap Vallei en Veluwe een boek uitgebracht over de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Het boek, Hoogwatergeul voor de IJssel, is met zijn foto’s, interviews en bondige artikelen een prachtig verslag van dit ingrijpende project.

Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
Als deelgenoot van het team van Waalensemble zijn wij geselecteerd voor de uitvoering van de verkenning voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Het waterschap Rivierenland vormt voor dit werk een alliantie met het winnende consortium. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief wordt gekozen. >

vb