Knappe prestatie

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waar wij tien jaar in verschillende rollen aan werkten, scoort de maximaal haalbare waardering als het gaat om de gerealiseerde Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. Het Kwaliteitsteam concludeert: ‘Majeur, zwaar en kwetsbaar project dat zorgvuldig is uitgevoerd tot in de finesses. Behorend tot de top 5 Ruimte voor de Rivier-projecten.’
Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
Als deelgenoot van het team van Waalensemble zijn wij geselecteerd voor de uitvoering van de verkenning voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Het waterschap Rivierenland vormt voor dit werk een alliantie met het winnende consortium. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief wordt gekozen. >
Film
Middels een reeks korte films gemaakt door Evelyn Jansen doet de gemeente Dordrecht verslag van de totstandkoming van de Noorderdiepzone. De tweede film belicht het ontwerp van dit natuur- en recreatiegebied pal ten zuiden van de stad. https://youtu.be/MOeXxgdw5Z4
Duurzame toekomst
De voormalige vuilstort Fort de Pol is in de afgelopen jaren klaargemaakt voor een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid voorop staat en in aanvulling op de bestaande windturbines een zonnepark wordt ingepast. Een schetsontwerp moet zicht geven op de haalbaarheid en het beeld vanuit de omgeving.

vb