Inpassingvisie A6 Almere-Lelystad

In de komende jaren moet de A6 tussen Almere en Lelystad worden verbreed. In het vervolg op onze Landschapsvisie voor de snelwegen in de IJsselmeerpolders zijn wij gevraagd om een Inpassingsvisie op te stellen voor dit landschappelijke traject met zijn riante profielen en prachtige uitzichten over het polderland en de natuur. Inclusief een visie op duurzame energie langs dit traject.
Veluwetransferium Het Leesten
Nieuwbouw voor transferium
Staatsbosbeheer gaat starten met de bouw van een informatiecentrum op Veluwetransferium Het Leesten bij Apeldoorn. Het wordt een multifunctioneel gebouw met horeca voor natuurliefhebbers en recreanten. In samenwerking met architect Olaf Gipser zorgen wij voor de inpassing.
Groene bedrijventerreinen
Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in Arnhem vergroenen? Na een eerste casestudie voor Rijnpark komen nu in een vervolgopdracht alle andere locaties in de stad aan bod. Inzet is om de bedrijventerreinen meer ruimtelijke kwaliteit te geven en klimaatbestendig te maken. >

vb