• Kleine Enk, Arnhem, ontwerp woonomgeving, Klaassen Bouwmaatschappij, 2010-2011
 • Nedal, Utrecht, ontwerp fiets- en wandelroute, Gemeente Utrecht, 2011
 • Het straatprofiel in beeld, onderzoek en documentatie, Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, 2009-2010
 • Meerstad, Groningen, verkavelingsplan, ontwerp openbare ruimte woonbuurt, Gemeente Groningen, 2008-2009
 • Klapstraat, Wijchen, ontwerp buitenruimte woonbuurt, Gemeente Wijchen, 2008
 • Voorhof, Delft, ruimtelijke verkenning park en raamwerk, Gemeente Delft, 2007-2008
 • Hoogstede Klingelbeek, Arnhem, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, Gemeente Arnhem, i.s.m. Hans Been architecten, 2007-heden
 • Veldhuizen A, Ede, masterplan openbare ruimte, Gemeente Ede, 2006-2007
 • Centrum Oost, Arnhem, beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Gemeente Arnhem, i.s.m. Atelier Dutch, 2006-2007
 • Genemuiden, Zwartewaterland, structuurschets stadsuitbreiding, inrichtingsplan, Gemeente Zwartewaterland, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2006-heden
 • Kloosterburen, Groningen, ontwerpvisie dorp, belvédèreproject, Stichting SintJan, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw en Onix architecten, 2006-2007
 • van Verschuerwijk, Arnhem, restauratie buitenruimte woonbuurt, Volkshuisvesting Arnhem, i.s.m. Rooding architecten, 2006-heden
 • Bergen aan Zee, structuurvisie, Gemeente Bergen, 2000-2001
 • Kernhem Ede, ontwerp buitenruimte woonwijk, Gemeente Ede, 1999-2000
 • Nijmeegseweg Arnhem, ontwerp entreeweg, Gemeente Arnhem,1998
 • Koningspleij, Arnhem, inrichtingsschets bedrijventerrein, Gemeente Arnhem, 1998
 • Venlo Noord, ideëenschetsen openbare ruimte woonwijk, Gemeente Venlo, 1997
 • Kalsdonk, Roosendaal, ruimtelijke analyse woonwijk, Gemeente Roosendaal, 1997
 • Alexanderpolder, Rotterdam, ontwerp woonomgeving, Rotterdam, 1997
 • Waarderpolder, Haarlem, groenstructuur bedrijventerrein, Gemeente Haarlem, 1996
 • Stadsweg, Utrecht, wegontwerp, Gemeente Utrecht, 2006
 • Rijksstraatweg, Leidsche Rijn, Utrecht, ontwerp onderdoorgang en inrichtingsplan, Rijkswaterstaat, 2005
 • Kloosterstraat, Arnhem, stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan, i.s.m. Factor architecten, Portaal Vastgoed Ontwikkeling, 2005-heden
 • Presikhaaf Arnhem, groenstructuurschets naoorlogse wijk, i.s.m. de Groene Ruimte, Gemeente Arnhem, 2004
 • De Held 3, Groningen, hoofdlijnen nieuwbouwwijk, Gemeente Groningen, 2003
 • Overgooi, Almere, verkavelingsplan en inrichtingsplan villawijk, Gemeente Almere, 2002-2004
 • Geerkade, Etten-Leur, ontwerp buitenruimte kade en woonbuurt, BAM vastgoed, i.s.m. maak>architectuur, 2003-2004
 • Ecofactorij, Apeldoorn, landschapsplan bedrijventerrein, Gemeente Apeldoorn, 2002
 • 150kV, Leidsche Rijn, ontwerp tracé hoogspanningsleiding, Gemeente Utrecht, 2002
 • Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt, Amsterdam, plan openbare ruimte, Gemeente Amsterdam, 2001-2003
 • Nieuw West, Amsterdam, bomenstructuurplan Westelijke Tuinsteden, Gemeente Amsterdam, 2001-2002
 • Het Zand, Leidsche Rijn, ontwerp buitenruimte woonwijk, Gemeente Utrecht, 2001-heden

Documentatie Wijk en buurt