Vacature secretaresse/administratief medewerkster
Vacature secretaresse/administratief medewerkster
De termijn voor de sollicitatie is gesloten, wij hebben voldoende potentiële kandidaten.
Vervangingsstrategie
In Rotterdam vallen op veel plekken kastanjes en essen, in totaal meer dan 10% van het bomenbestand, uit door ziekte. In aanvulling op ons Bomenplan Rotterdam stellen wij nu een vervangingsstrategie op. Op basis van een achttal pilotlocaties worden vuistregels geformuleerd.
Maquette Leidenweg
Leidenweg
Er is een gebrek aan woonvoorzieningen voor ouderen tussen thuiswonend en het verpleegtehuis. Vanuit die constatering ontwikkelde Care&Co een woonconcept. Gezamenlijk met buro SBH werken wij aan de realisatie van het eerste gebouw in Elderveld in Arnhem. 
Veluwetransferium Het Leesten
Nieuwbouw voor transferium
Staatsbosbeheer gaat starten met de bouw van een informatiecentrum op Veluwetransferium Het Leesten bij Apeldoorn. Het wordt een multifunctioneel gebouw met horeca voor natuurliefhebbers en recreanten. In samenwerking met architect Olaf Gipser zorgen wij voor de inpassing.
Snelweg A6 met brede middenberm
Inpassingvisie A6 Almere-Lelystad
In de komende jaren moet de A6 tussen Almere en Lelystad worden verbreed. In het vervolg op onze Landschapsvisie voor de snelwegen in de IJsselmeerpolders zijn wij gevraagd om een Inpassingsvisie op te stellen voor dit landschappelijke traject met zijn riante profielen en prachtige uitzichten over het polderland en de natuur. Inclusief een visie op duurzame energie langs dit traject.