De Strip Papendal
Laatste meters van 'De Strip' Papendal
De laatste 250 meter aan sportstrip op nationaal sportcentrum Papendal worden momenteel gerealiseerd. De centrale zone uit het ontwerp bestaat uit een sportstrip van 650 meter. Mooi om als bureau al zo´n 20 jaar betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen. Gelukkig bezit NOCNSF die lange adem.
Wind voor Staphorst
Wind voor Staphorst
Het voorstel van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is geselecteerd voor de ontwikkeling van windenergie in de gemeente. Wij deden op basis van een scherpe landschapsanalyse het voorstel voor een rustige en herkenbare opstelling. In samenwerking met Pondera Consult werken wij nu de plannen uit.
Hevel Noorderdiepzone
Noorderdiepzone
De eindoplevering van de Noorderdiepzone te Dordrecht komt in zicht. Het basis voor het natuurgebied en recreatienetwerk zijn gereed. De hevel voor de watertoevoer wordt momenteel afgerond. Hierna kan het waterpeil worden opgezet en de ontwikkeling van de natte natuur gecontroleerd worden door de recreant.
CASA Klimaatcafé
Naar klimaatbestendige bedrijventerreinen
Op het Klimaatcafé afgelopen maand presenteerde Willem Brouwers onze aanpak voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Arnhem. Door middel van een vergroeningscatalogus, kunnen de bedrijven zelf een snelle stap zetten. De stip op de horizon wordt gevormd door grotere ingrepen, bijvoorbeeld het omvormen van een rangeerterrein tot stadspark. Nu nog een idee, straks misschien werkelijkheid. 
Hanzeweg in Deventer
De Hanzeweg in Deventer is gereed
Deze verbrede route zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer. Het resultaat is een stoere stadsentree met het robuuste karakter van het aangrenzende Havenkwartier.