Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Poëzie
De kunstwerken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ontwerpen van ZUS, zijn beloond met de betonprijs. ‘Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poetische betekenis aldus de jury. >
veenenbos en bosch zoekt ervaren landschapsarchitect
veenenbos en bosch zoekt ervaren landschapsarchitect
Bekijk de vacature voor meer informatie. 
Bewonersavond GOWA
Bewonersavonden dijkversterking
Op druk bezochte avonden werden de bewoners langs de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg geïnformeerd over de vorderingen van de dijkversterking. Momenteel ligt de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. De nota brengt per dijkvak de kansrijke oplossingen in beeld.
Vacature secretaresse/administratief medewerkster
Vacature secretaresse/administratief medewerkster
De termijn voor de sollicitatie is gesloten, wij hebben voldoende potentiële kandidaten.
St. Elisabeth te Zutphen
St. Elisabeth
Zorgorganisatie Ons Huis renoveert de locatie St. Elisabeth te Zutphen. Het complex ligt op een historisch waardevolle plek waar de Berkel de oude stadsmuur passeert. Gezamenlijk met Van de Looi en Jacobs architecten onderzoeken we hoe de rijke historie met de oude stadsgracht opnieuw door kan klinken in de opbouw van het complex en de tuin.