Plankaart Chateau Heel
Nieuw leven voor kloosterterrein
Het voormalig kloosterterrein in Heel krijgt een nieuwe bestemming. Op het terrein verrijzen stap voor stap drie bouwblokken. De blokken zijn gegroepeerd rond een open park, de lanen langszij worden in ere hersteld. Het eerste blok, bij het historische chateau, krijgt een binnenplein met een prachtige oude lindeboom.    
Beleef het Apeldoorns Kanaal
Beleef het Apeldoorns Kanaal
Investeren in bewegen, waterpret, genieten en beleven. Dat is de strategie van onze Ambitiekaart voor het nieuwe uitvoeringsprogramma Apeldoorns Kanaal. Dit uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de omslag in het denken van de betrokken overheden na onze eerdere analyse. We gaan van investeren in volledige bevaarbaarheid naar investeren in beleefbaarheid.
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Poëzie
De kunstwerken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ontwerpen van ZUS, zijn beloond met de betonprijs. ‘Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poetische betekenis aldus de jury. >
veenenbos en bosch zoekt ervaren landschapsarchitect
veenenbos en bosch zoekt ervaren landschapsarchitect
Bekijk de vacature voor meer informatie. 
Bewonersavond GOWA
Bewonersavonden dijkversterking
Op druk bezochte avonden werden de bewoners langs de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg geïnformeerd over de vorderingen van de dijkversterking. Momenteel ligt de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. De nota brengt per dijkvak de kansrijke oplossingen in beeld.