Groene bedrijventerreinen
Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in Arnhem vergroenen? Na een eerste casestudie voor Rijnpark komen nu in een vervolgopdracht alle andere locaties in de stad aan bod. Inzet is om de bedrijventerreinen meer ruimtelijke kwaliteit te geven en klimaatbestendig te maken. >
Bio Vakantieoord
Toekomst in kaart
Na tien jaar zijn wij opnieuw gevraagd om de toekomst van Bio Vakantieoord in kaart te brengen. Het complex van architect Oud ligt verscholen in de Arnhemse bossen. Het masterplan bouwt met zijn nieuwe ontwikkelingen voort op de prachtige ligging en de karakteristieken van het monument.

Hoogwatergeul voor de IJssel
Hoogwatergeul in beeld
In samenwerking met uitgeverij Blauwdruk heeft het waterschap Vallei en Veluwe een boek uitgebracht over de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Het boek, Hoogwatergeul voor de IJssel, is met zijn foto’s, interviews en bondige artikelen een prachtig verslag van dit ingrijpende project.
Apeldoorns Kanaal
Attractief Apeldoorns Kanaal
Attractiviteit wordt gezien als een belangrijke stap om de recreatieve kansen van het Apeldoorns Kanaal te benutten. Na het werk aan het 5e en 6e pand heeft de provincie Gelderland ons verzocht om een inventarisatie te maken van de wensen, kansen en knelpunten van het gehele kanaal.
Knappe prestatie
De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waar wij tien jaar in verschillende rollen aan werkten, scoort de maximaal haalbare waardering als het gaat om de gerealiseerde Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. Het Kwaliteitsteam concludeert: ‘Majeur, zwaar en kwetsbaar project dat zorgvuldig is uitgevoerd tot in de finesses. Behorend tot de top 5 Ruimte voor de Rivier-projecten.’