Park Lingezegen
Park Lingezegen
De planvorming voor het regionale park tussen Nijmegen en Arnhem vordert. Voor het 300 hectare grote deelgebied Het Waterrijk tussen Arnhem en Elst wordt in samenwerking met Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek en Roelofs hydrologie het landschapsontwerp nader uitgewerkt. >
Ontwerpen in het MIRT
Ontwerpen in het MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport maken het Rijk en de regio afspraken over ruimtelijke projecten. De aandacht gaat daarbij steeds meer uit naar de samenhang tussen woningbouw, infrastructuur, natuur en economische ontwikkelingen binnen een gebied. De rol van het ontwerp is daarmee verschoven. Samen met EZ stedenbouw , Ecorys en Studio Platz wordt gewerkt aan een handreiking.
watertafel Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
De herinrichting van de winkelstraat en dorpspleinen van de Noord-Hollandse badplaats is halverwege. Begin november werd op feestelijke wijze op het Eymaplein, waaronder een grote waterberging is gerealiseerd, een watertafel in werking gesteld. >
Park Lingezegen
Park Lingezegen
In aansluiting op het ontwerp voor deelgebied Het Waterrijk is een plan gemaakt voor de oevers van de Rijkerswoerdse Plassen. Een op de oostoever van de plassen geprojecteerde brede boardwalk herbergt straks uiteenlopende recreatieve voorzieningen. >
parkeerterrein Burgers' Zoo
Burgers’ Zoo
In vervolg op het enkele jaren terug voor het Arnhemse dierenpark opgestelde masterplan wordt een herontwerp gemaakt voor het parkeerterrein. Onderzocht wordt of met behoud van het karakteristieke bomendak meer auto’s op het terrein een plek kunnen vinden. >