BMX Papendal
BMX
Londen organiseert volgend jaar de Olympische Spelen, Nationaal Sportcentrum Papendal heeft de primeur van de olympische BMX-baan. Eind maart is het 360 meter lange heuvelachtige parcours voor de crossfietsers geopend. >
Landgoed Strikland
Landgoed Strikland

Een deel van de gronden tussen het Brabantse dorp Beugen en natuurgebied De Vilt wordt omgevormd tot een landgoed. De beëindiging van de bemesting van de akkers komt de waterkwaliteit van De Vilt ten goede. De ruime zichten over de velden richting het dorp en de plassen vormen het uitgangspunt bij de inrichting. Een wandelroute over het landgoed biedt een uitloop voor het dorp.

Diependal, Arnhem
Nieuw erf
Een monument vraagt om zorgvuldigheid. De oude boerderij Diependal, een rijksmonument, wordt het nieuwe onderkomen voor de zorgboerderij uit Oosterbeek. Het landschapsplan voegt het vernieuwde erf met oudbouw en nieuwbouw in het landgoed Mariëndaal.
Park Lingezegen
Park Lingezegen
De planvorming voor het regionale park tussen Nijmegen en Arnhem vordert. Voor het 300 hectare grote deelgebied Het Waterrijk tussen Arnhem en Elst wordt in samenwerking met Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek en Roelofs hydrologie het landschapsontwerp nader uitgewerkt. >
Ontwerpen in het MIRT
Ontwerpen in het MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport maken het Rijk en de regio afspraken over ruimtelijke projecten. De aandacht gaat daarbij steeds meer uit naar de samenhang tussen woningbouw, infrastructuur, natuur en economische ontwikkelingen binnen een gebied. De rol van het ontwerp is daarmee verschoven. Samen met EZ stedenbouw , Ecorys en Studio Platz wordt gewerkt aan een handreiking.