Veluwetransferium Het Leesten
Nieuwbouw voor transferium
Staatsbosbeheer gaat starten met de bouw van een informatiecentrum op Veluwetransferium Het Leesten bij Apeldoorn. Het wordt een multifunctioneel gebouw met horeca voor natuurliefhebbers en recreanten. In samenwerking met architect Olaf Gipser zorgen wij voor de inpassing.
Snelweg A6 met brede middenberm
Inpassingvisie A6 Almere-Lelystad
In de komende jaren moet de A6 tussen Almere en Lelystad worden verbreed. In het vervolg op onze Landschapsvisie voor de snelwegen in de IJsselmeerpolders zijn wij gevraagd om een Inpassingsvisie op te stellen voor dit landschappelijke traject met zijn riante profielen en prachtige uitzichten over het polderland en de natuur. Inclusief een visie op duurzame energie langs dit traject.
Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
Als deelgenoot van het team van Waalensemble zijn wij geselecteerd voor de uitvoering van de verkenning voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Het waterschap Rivierenland vormt voor dit werk een alliantie met het winnende consortium. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief wordt gekozen. >
Groene bedrijventerreinen
Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in Arnhem vergroenen? Na een eerste casestudie voor Rijnpark komen nu in een vervolgopdracht alle andere locaties in de stad aan bod. Inzet is om de bedrijventerreinen meer ruimtelijke kwaliteit te geven en klimaatbestendig te maken. >
Bio Vakantieoord
Toekomst in kaart
Na tien jaar zijn wij opnieuw gevraagd om de toekomst van Bio Vakantieoord in kaart te brengen. Het complex van architect Oud ligt verscholen in de Arnhemse bossen. Het masterplan bouwt met zijn nieuwe ontwikkelingen voort op de prachtige ligging en de karakteristieken van het monument.