Apeldoorns Kanaal
Attractief Apeldoorns Kanaal
Attractiviteit wordt gezien als een belangrijke stap om de recreatieve kansen van het Apeldoorns Kanaal te benutten. Na het werk aan het 5e en 6e pand heeft de provincie Gelderland ons verzocht om een inventarisatie te maken van de wensen, kansen en knelpunten van het gehele kanaal.
Knappe prestatie
De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waar wij tien jaar in verschillende rollen aan werkten, scoort de maximaal haalbare waardering als het gaat om de gerealiseerde Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. Het Kwaliteitsteam concludeert: ‘Majeur, zwaar en kwetsbaar project dat zorgvuldig is uitgevoerd tot in de finesses. Behorend tot de top 5 Ruimte voor de Rivier-projecten.’
Film
Middels een reeks korte films gemaakt door Evelyn Jansen doet de gemeente Dordrecht verslag van de totstandkoming van de Noorderdiepzone. De tweede film belicht het ontwerp van dit natuur- en recreatiegebied pal ten zuiden van de stad. https://youtu.be/MOeXxgdw5Z4
Duurzame toekomst
De voormalige vuilstort Fort de Pol is in de afgelopen jaren klaargemaakt voor een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid voorop staat en in aanvulling op de bestaande windturbines een zonnepark wordt ingepast. Een schetsontwerp moet zicht geven op de haalbaarheid en het beeld vanuit de omgeving.
Ter Peel
Bij de herindeling van de penitentiarie inrichting Ter Peel is gekozen voor een nieuwe entree en parkeeropzet. Sinds 1976 wordt het voormalige kloosterterrein gebruikt als inrichting, in verschillende stappen is het uitgegroeid. Met de herindeling moet meer overzicht ontstaan. Een masterplan zal de leidraad vormen voor de toekomst, de entree wordt uitgewerkt.