Hoogwatergeul
Hoogwatergeul
Het werk vordert, de contouren van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld zijn zichtbaar. Het project vormt een van de grotere ingrepen in het kader van het programma ‘Ruimte voor de rivier’. De noordelijke brug is gebouwd, de tracés van beide dijken zijn te volgen in het veld. >
Het Dorp
Het Nieuwe Dorp
Het Dorp in Arnhem wordt vernieuwd. In de komende jaren wordt stapsgewijs, per deelgebied, gesloopt en gebouwd. Het bosrijke landschap en een uitgekiend netwerk van wegen en paden vormen een stevig casco, een levendige Dorpstuin het nieuwe hart. Het eerste gebouw krijg nu snel zijn vorm. >
Egmond aan Zee
Kustplein
Het nieuwe toeristenseizoen staat voor de deur. In Egmond aan Zee wordt hard gewerkt aan de afronding van de herinrichting van De Werf - het in de duinen tussen het oude dorp en het strand gelegen plein. Het looppad langs de kust wordt met kloeke banken en een duintrap met uitkijkbordes opgewaardeerd. >
Aansluiting A6 - Lelystad Airport
Nieuwe aansluiting
Lelystad Airport gaat in de komende jaren fors groeien. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de luchthaven wordt een aansluiting gemaakt op de A6. In opdracht van Rijkswaterstaat formuleren wij een visie op de vormgeving van deze nieuwe entree en maken wij een beeldend programma van eisen.
Kop van ‘t Land
Laatste schakel
De herinrichting van de Kop van ‘t Land vormt de laatste, ontbrekende schakel in de planvorming voor een ecologische verbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Pal achter de dijk en het buurtschap wordt hier een laatste stapsteen ingericht. >