Wonen bij Hoogte 80
Wonen bij Hoogte 80
De school aan de voet van Hoogte 80 staat leeg. In opdracht van Ter Steege Bouw Vastgoed maakten wij een plan voor de bouw van een klein aantal woningen op deze locatie. Met een forse tuin op het zuiden, zicht over de stad en het vrije veld van het stadspark nabij een werkelijk prachtige plek.
Laatste woongebied Centrale Zone
Laatste woongebied Centrale Zone
Met de gemeente Utrecht maakten wij een Startnota voor Groenewoud, de laatste woonwijk in de Centrale Zone van Leidsche Rijn. Er komen kansen voor realisatie van de wijk door een mogelijke verplaatsing van de bestaande asfaltcentrale. De Startnota brengt de randvoorwaarden, de kansen en de opgave in beeld.
Vergroening
Voor de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen onderzoeken wij de kansen om op korte en lange termijn, haar locaties te vergroenen. De inzet is om de gebieden meer representatief te maken en te verduurzamen. Het bedrijventerrein RijnPark fungeert hierbij als pilot.
Startschot Noorderdiepzone Dordrecht
Startschot Noorderdiepzone Dordrecht
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 mei werd het startschot gegeven voor de realisatie van de Noorderdiepzone te Dordrecht. De graafmachines kunnen aan de gang, in de komende twee jaar zal in aansluiting op de stad, tegen de Zeedijk, een omvangrijk natuur- en recreatiegebied aangelegd worden. 
N33
In de Eemsdelta is de economische bedrijvigheid de laatste jaren fors toegenomen. Voor de bereikbaarheid van de Eemsdelta is de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam daarom van groot belang. Voor het project wordt een inpassingsplan en landschapsplan opgesteld.