recreatieterrein Dordrecht
Ruimte voor initiatief
De opzet voor het geplande recreatieterrein in Dordrecht is omgegooid. Een flexibel, waterrijk casco biedt op termijn ruimte voor ondernemers. De bestaande sloten worden verbreed, de polderkavels ontsloten, parkeerruimte aangelegd, fiets- en voetpaden verbinden het terrein met stad en ommeland.
Graafschap College
Schoolomgeving
Een herinrichting van het terrein van het Graafschap College brengt lucht. De schoolomgeving was over de afgelopen jaren langzaamaan dicht gegroeid. De nieuw, heldere organisatie van het parkeren brengt rust. Een doorlopende plint rond de gebouwen biedt een heldere routing. Drie pleinen geven de entrees de ruimte.
Park Lingezegen
Park Lingezegen groeit
Met het doorbreken van een dam in de Huissense Zeeg is de waterberging in Het Waterrijk geopend. Het nabij de Linge gelegen gebied kan piekafvoeren van 90.000 kuub opvangen. De berging maakt onderdeel uit van het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen regionale park alsmede de midden door rivierenland geprojecteerde ecologische verbindingszones. >
Groot onderhoud N214
Groot onderhoud N214
De N214 door de Alblasserwaard wordt aangepakt in het kader van groot onderhoud. Ten behoeve van een betere doorstroming wordt gekeken naar een nieuwe indeling van de kruising met de N216 en een parallel structuur. Hierbij vormt de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. Belangrijke uitgangspunten hiervoor volgen uit het gebiedsprofiel Alblasseraard-Vijfheerenlanden.>
Hanzeweg
Stoere stadsentree
Als onderdeel van het Hanzetracé rond Deventer wordt de Hanzeweg verbreed. Daarbij krijgt het 800 meter lange traject het robuuste karakter van het aangrenzende Havenkwartier. Buiten de weg ligt één stoere vloer van gevel tot gevel. Bijzondere koppen benadrukken de stadsentree en dienen als aanjager voor de herontwikkeling van de Havenstrook.>