Hoogwatergeul Veessen Wapenveld
Pluim voor hoogwatergeul
De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld heeft de RWS Projectpluim gekregen. Het grootse rivierproject bij de IJssel werd door de jury geroemd vanwege de fraaie vormgeving van de dijken, geul en kunstwerken bij de inlaat en uitlaat. Eind dit jaar zal het project opgeleverd worden voor de waterveiligheid. >
A27
Snelwegen in het nieuwe land
Het beeld van de snelwegen vormt een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat. Voor elke snelweg wordt daartoe een landschapsplan opgesteld wat sturing geeft aan de inrichting en het beheer. Voor de snelwegen in de Zuiderzeepolders worden de plannen geactualiseerd.
Linge
Het Waterrijk
De Linge is verbreed, het fietspad langs het water getrokken. De uitgestrekte rietvelden en ondieptes zijn in trek bij de vogels. Het oostelijke deel van Het Waterrijk in Park Lingezegen, het regionale park tussen Arnhem en Nijmegen, komt deze herfst gereed. >   
 Vergroening Rijnpark
Vergroening Rijnpark
Voor de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen onderzoeken wij de kansen om haar locaties te vergroenen. De inzet is om de gebieden meer representatief te maken en te verduurzamen. Het bedrijventerrein RijnPark fungeert hierbij als pilot.
ING-tuin
Velperweg
Het ING-gebouw aan de Velperweg te Arnhem krijgt een nieuwe toekomst. Het door Broek en Bakema oorspronkelijk voor de GIRO ontworpen gebouw wordt in de nieuwe opzet vrijgemaakt aan de onderzijde. Het nieuwe woongebouw torent straks op zijn hoge kolommen uit boven een publieke tuin.