Zeehaven Dordrecht
Schoonheid van de haven
Sinds 2013 beheert Havenbedrijf Rotterdam de Zeehaven Dordrecht. De komende jaren staan in het teken van een transitie van dit gebied. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het van belang dat daarbij de inrichting en zeker de publieke ruimte op orde is. In dat kader werken wij aan een beeldkwaliteitsplan. >
Waterrijk
Waterrijk in uitvoering
De aanleg van Het Waterrijk in Park Lingezegen is nu 1,5 jaar op weg. Het deelgebied onderscheidt zich door de nadruk op water, veel natuur en de grote schaal. Voor het deelgebied wordt flink wat grond verzet, een korte film brengt de vordering in beeld. >
Het Dorp
Het Nieuwe Veld
Het Oosterveld vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor de bewoners van Het Dorp en de omliggende buurten. Dit park wordt meegenomen met de komende vernieuwing van de wijk. Op de avond van 4 november werd met alle betrokkenen gewerkt aan een nieuwe opzet. >
Ecodrome
Verankering
‘De dino ’s komen’, kopte de lokale krant. Op het terrein van het voormalige Ecodrome opent volgend jaar een nieuw pretpark haar deuren. Voor een goede verankering in de Spoorzone van Zwolle maakten wij een Masterplan wat ruimtelijk de hoofdlijnen uitzet.
Hoogwatergeul
Hoogwatergeul
Het werk vordert, de contouren van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld zijn zichtbaar. Het project vormt een van de grotere ingrepen in het kader van het programma ‘Ruimte voor de rivier’. De noordelijke brug is gebouwd, de tracés van beide dijken zijn te volgen in het veld. >