Noorderdiepzone
Start Noorderdiepzone
De graafmachines grommen, de realisatie van de Noorderdiepzone is gestart. In de komende jaren verschijnt hier, pal ten zuiden van Dordrecht, een prachtig uitloopgebied. De opzet verbetert daarbij de waterkwaliteit in de polders en biedt ruimte aan de natuur. >
OG Heldringstichting
OG Heldringstichting
Het zorgcomplex Pella van de OG Helderingstichting wordt aangepast. Daarbij past een groene buitenruimte waar je tot rust kan komen. Terrassen, loopjes, speelgazons, bloemborders en vensters op de landerijen vormen de basis van het plan.
Gemeentehuis Sint-Michielsgestel
Aanleg Poel Gemeentehuis Sint-Michielsgestel
Het gebied tussen het gemeentehuis, het Kentalisterrein en de Dommel is opgeschoond. Dichte bosschages hebben plaats gemaakt voor een poel met natuurvriendelijke oevers. Met de komst van de langzaam verkeersbrug over de Dommel en een natuurspeeltuin ontstaat een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het hart van Gestel.
Groene Hoek
Groene Hoek
Duurzame energie voor de Haarlemmermeer! Nabij Hoofddorp, op akkers waar een bedrijventerrein is gepland, komt voor twintig jaar een zonnepark. Het veld bestaat uit een eenvoudige verkaveling met twee forse doorzichten. Een verbrede watergang met een natuurlijke oever vormt een voorkant langs de provinciale weg.
Zeehaven Dordrecht
Schoonheid van de haven
Sinds 2013 beheert Havenbedrijf Rotterdam de Zeehaven Dordrecht. De komende jaren staan in het teken van een transitie van dit gebied. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het van belang dat daarbij de inrichting en zeker de publieke ruimte op orde is. In dat kader werken wij aan een beeldkwaliteitsplan. >