Groot onderhoud N214
Groot onderhoud N214
De N214 door de Alblasserwaard wordt aangepakt in het kader van groot onderhoud. Ten behoeve van een betere doorstroming wordt gekeken naar een nieuwe indeling van de kruising met de N216 en een parallel structuur. Hierbij vormt de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. Belangrijke uitgangspunten hiervoor volgen uit het gebiedsprofiel Alblasseraard-Vijfheerenlanden.>
Hanzeweg
Stoere stadsentree
Als onderdeel van het Hanzetracé rond Deventer wordt de Hanzeweg verbreed. Daarbij krijgt het 800 meter lange traject het robuuste karakter van het aangrenzende Havenkwartier. Buiten de weg ligt één stoere vloer van gevel tot gevel. Bijzondere koppen benadrukken de stadsentree en dienen als aanjager voor de herontwikkeling van de Havenstrook.>
Twaalf tuinen
Twaalf tuinen
‘De tuin van de villa slaat een brug tussen de eigentijdse nieuwbouw en de omringende historische boerderijen. Het huis ontvouwt zich in de tuin letterlijk naar alle kanten’. Onze tuin in Warken is opgenomen in 12 TUINEN, een kijkje in de keuken van het tuinontwerpen in de 21e eeuw.>
MHC
Facelift campus
De provincie Limburg en de gemeente Maastricht hebben het vernieuwingsplan voor de innovatiecampus rondom het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit vastgesteld. Het in samenwerking met DONA Stedenbouw en Urban Xchange opgestelde masterplan zet in op een groene omgeving die volop ruimte biedt aan informele ontmoetingen, kennisuitwisseling, sport en bewegen.>
Deventerwegkwartier
Gemêleerd
Het Deventerwegkwartier in Zutphen is een gemêleerde volksbuurt. Woningcorporatie Ieder1 heeft hier ruim 200 woningen in bezit en vroeg ons om in samenwerking met architectenbureau 19HetAtelier de toekomst van deze complexen en de kansen in de buitenruimte te verkennen.