Egmond aan Zee
Kustplein
Het nieuwe toeristenseizoen staat voor de deur. In Egmond aan Zee wordt hard gewerkt aan de afronding van de herinrichting van De Werf - het in de duinen tussen het oude dorp en het strand gelegen plein. Het looppad langs de kust wordt met kloeke banken en een duintrap met uitkijkbordes opgewaardeerd. >
Aansluiting A6 - Lelystad Airport
Nieuwe aansluiting
Lelystad Airport gaat in de komende jaren fors groeien. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de luchthaven wordt een aansluiting gemaakt op de A6. In opdracht van Rijkswaterstaat formuleren wij een visie op de vormgeving van deze nieuwe entree en maken wij een beeldend programma van eisen.
Kop van ‘t Land
Laatste schakel
De herinrichting van de Kop van ‘t Land vormt de laatste, ontbrekende schakel in de planvorming voor een ecologische verbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Pal achter de dijk en het buurtschap wordt hier een laatste stapsteen ingericht. >
recreatieterrein Dordrecht
Ruimte voor initiatief
De opzet voor het geplande recreatieterrein in Dordrecht is omgegooid. Een flexibel, waterrijk casco biedt op termijn ruimte voor ondernemers. De bestaande sloten worden verbreed, de polderkavels ontsloten, parkeerruimte aangelegd, fiets- en voetpaden verbinden het terrein met stad en ommeland.
Graafschap College
Schoolomgeving
Een herinrichting van het terrein van het Graafschap College brengt lucht. De schoolomgeving was over de afgelopen jaren langzaamaan dicht gegroeid. De nieuw, heldere organisatie van het parkeren brengt rust. Een doorlopende plint rond de gebouwen biedt een heldere routing. Drie pleinen geven de entrees de ruimte.