Documentatie, Landschap

Wind in Limburg, landschapsvisie windenergiebeleid, Provincie Limburg, 2011

 

Apeldoorns Kanaal, ontwikkelingsvisie, Provincie Gelderland, 2011

 

Den Tol, ontwerp windpark, Windunie, 2011-2012

 

Woonwind, beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland, Provincie Flevoland, 2010

 

Park Lingezegen, kwaliteitskader, Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen, 2011

 

Verstild getij, atlas Nederlandse Waddenkust, Regionaal College Waddengebied, 2011

 

Veluwetransferium Apeldoorn, landschapsplan, Staatsbosbeheer, 2009-heden

 

Veessen-Vorchten, inpassingstudie dijktracé, Provincie Gelderland, i.s.m. Land-id, 2009-2010

 

Landelijk Strijp Eindhoven, landschapsplan, Gemeente Eindhoven, i.s.m. Ecologica, 2009

 

Stichtse Putten, Zeewolde, masterplan polderentree, Gemeente Zeewolde, i.s.m. Altenburg & Wymenga, 2009

 

Drieluik Landelijk Strijp, Eindhoven, landschapsplan stadsrand, Gemeente Eindhoven, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, Haskoning, 2009

 

Noordelijke Meentsteeg,
Gelderse Vallei, studie ecologische verbindingszone, Provincie Utrecht, i.s.m. De Groene Ruimte, 2009

Windenergie Maastricht, landschappelijke inpassing windturbineparken, Gemeente Maastricht, 2009

 

De Vilt, visie ontwikkeling omgeving natte natuurparel, Gemeente Boxmeer, 2009

 

Fryske wyn, ruimtelijke plan windenergie Friesland, Atelier Fryslân, 2008-2009

 

Buurtschap Markelo, ontwerp buurtschap varkenshouderijen, LTO Noord, i.s.m. M3H architecten, 2008

 

Veessen-Wapenveld, variantenstudie en ontwerpuitwerking Hoogwatergeul, Provincie Gelderland, i.s.m. Grontmij, Arcadis, Land-id, 2008-heden

 

Kreekraksluizen-Spuikanaal,
ontwerp windpark, Eneco, Delta Energy, 2007-2008

 

A58 en N62 Zeeland, routeontwerp snelwegen, Provincie Zeeland, i.s.m. Alies Rommerts stedenbouw

 

Polder Groot Mijdrecht Noord, alternatieven wateropgave en relocatiestudie, Provincie Utrecht, 2006-2009

 

De Barnewinkel, Apeldoorn, structuurschets stadslandgoed, Midcorp Investments bv, 2005-2006

 

Windturbines A27, Almere, ontwerp windpark, Plusenergy, 2005

 

Veenkoloniën landbouwscenario, Stichting Veenkoloniën, i.s.m. Nieuwe Gracht, LEI, 2004-2005

 

Peel en Maas, Beerze-Reusel, Maas en Meijerij, beeldkwaliteitplannen landbouwontwikkelingsgebieden reconstructie zandgronden, Provincie Noord-Brabant, 2004-2005

Hogeland, Groningen, ontwerpstudie boerenerven, Libau, 2002-2003

 

Het Klooster Nieuwegein, ontwerp landschapszone bedrijventerrein, Gemeente Nieuwegein, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2002-2003

 

Bergen, Egmond, Schoorl visie buitengebied, Natuurmonumenten e.a., 2002

 

Reconstructie Zandgebieden, beeldkwaliteitplan groeigebied Elsendorp De Peel, Dienst Landelijk Gebied, i.s.m. Frans Sturkenboom, 2001

 

Door de velden, masterplan beeldende kunst Nieuwe Hollandse Waterlinie, Dienst Landelijk Gebied, i.s.m. Bram Breedveld, 1999

 

Windenergie in Nederland, ontwerpstudie, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, 1997

 

Maasvlakte 2 Rotterdam, ontwerpnota, ontwerpstudies, Gemeente Rotterdam, i.s.m. projectbureau, 1996-1998

 

Locaties voor windenergie, ontwerpstudie, NUON, PNEM, 1996

 

Larservaart, plan ecologische verbinding, Provincie Flevoland, 1995

 

Bomendijk Voorst, landschapsvisie dijkversterking, Rijkswaterstaat, i.s.m. projectgroep, 1995