A58 en N62 Zeeland
In de verstedelijkte delta van Noordwest Europa is Zeeland een oase van rust en ruimte. De belangrijkste wegen door de provincie, de A58 en de N62, bieden prachtige panorama’s op het open polder land. Ze vormen de vensters op Zeeland. Hiermee onderscheiden de A58 en N62 zich van veel andere Nederlandse snel wegen. Het route- ontwerp geeft sturing aan het wegontwerp en de ontwikkelingen langs de wegen. Het routeontwerp voor de A58 zet in op het behoud en het verder uitbouwen van het bestaande landelijke beeld. De weg wordt daarmee een representant van het groenblauwe imago van de regio. Voor de N62 wordt uitgegaan van een sequentie van uiteen lopende Zeeuwse beelden. Zeehavens, industrie, kanalen en grootschalige polders wisselen elkaar hier af. Anders dan nu het geval is krijgt de weg zelf een continu profiel.

 

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Ontwerp: 2005 – 2006
I.s.m. Allies Rommerts, stedenbouwkundige