Apeldoorns Kanaal
Koning Willem I liet begin 19e eeuw van Dieren naar Hattem een kanaal graven om de economie te stimuleren. Heden ten dage is de historische vaarweg gesloten, vervuild en geheel uit beeld geraakt. Het ontwikkelingsplan voor de noordelijke panden zet het kanaal weer op de kaart. Nu als recreatieve slagader binnen een brede gebiedsontwikkeling van de noordwestelijke Veluwe.
Het plan berust op drie pijlers. Schoon en toegankelijk water nodigt uit tot divers gebruik. Nieuwe paden en rustplekken langs de oever verweven het kanaal met een veelzijdig recreatief netwerk in de omgeving. Eén oever wordt daarbij ten behoeve van de waterkwaliteit en een meer aanlokkelijk beeld natuurvriendelijk ingericht. In het continue kanaalprofiel vormen de dorpen en historische plekken de uitzondering, hier wordt front gemaakt naar de waterkant.

 

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Opdrachten: Ontwikkelingsvisie, profielstudie, beeldkwaliteitsplan bruggen
Ontwerp: 2009 – 2010
Realisatie: 2013 – 2015
I.s.m. Arcadis, Grontmij, HKV