Chateau Heel

Het voormalig kloosterterrein in Heel krijgt een nieuwe bestemming. Op het terrein verrijzen stap voor stap drie bouwblokken. De blokken zijn gegroepeerd rond een open park, de lanen langszij worden in ere hersteld.

Het eerste blok, bij het historische Chateau, krijgt een binnenplein met een prachtige oude lindeboom. Het ontwerp van het plein, de parkeerplaats en het park past enerzijds bij het historische karakter van deze plek en speelt anderzijds in op de hedendaagse behoeften van de toekomstige bewoners. Het plein kent een ingetogen karakter met groene randen die een overgang vormen tussen het publiek toegankelijke plein en de galerij van de omliggende woningen. Losse elementen zoals een beeld en een fontein verlevendigen het plein. Een bijzonder voorplein bij het Chateau benadrukt dit historisch waardevolle gebouw.

 

Locatie: Heel

Opdrachtgever: SBH architecten
Opgave: masterplan en inrichtingsplan openbare ruimte 1e fase
Ontwerp: 2018-2019

I.s.m. SmitsRinsma, Buro SBH

ligatuur balk diverse pagina's 2