De Mars

Niet de hoofdwegen, maar de bestaande, verborgen kwaliteiten van De Mars vormen de basis voor het groenstructuurplan. Iedere laag van het plan representeert een kans om de samenhang en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te versterken. Uiteindelijk ontstaat een gemêleerd groen netwerk dat lucht en ruimte creëert, en uitnodigt om door het gebied heen te bewegen en er te verblijven.

Waar de groene entrees voor de automobilist de herkenbaarheid vergroten, biedt een groenblauw netwerk mogelijkheden om tussen de bedrijven door een ommetje te maken naar de IJssel. Door het verbijzonderen van enkele in de kijker liggende plekken, zoals tijdelijke invullingen van braakliggende terreinen, krijgt De Mars pleksgewijs meer smoel.

 

Locatie: Zutphen

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
Opdrachten: Groenstructuurplan
Ontwerp: 2012

ligatuur balk diverse pagina's 2