De Mars
Niet de hoofdwegen, maar de bestaande, soms verborgen kwaliteiten van De Mars vormen de basis voor het groenstructuurplan. Iedere planlaag representeert een kans om de samenhang en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te versterken. Uiteindelijk ontstaat een gemêleerd groen netwerk dat lucht en ruimte creëert, en uitnodigt om doorheen te bewegen en in te verblijven. Waar de groene entrees voor de automobilist de herkenbaarheid vergroten, biedt het groenblauwe netwerk mogelijkheden om tussen de bedrijven door een ommetje te maken naar de IJssel. Door het verbijzonderen van enkele in de kijker liggende plekken, zoals tijdelijke invullingen van braakliggende terreinen, krijgt De Mars pleksgewijs meer smoel.

 

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
Opdrachten: Groenstructuurplan
Ontwerp: 2012