Egmond aan Zee
Met het trekken van een doorgaande route over de zeereep zijn de afzonderlijke delen van de badplaats met elkaar verbonden, door het vergroten van de verschillen is een wandeling vol afwisseling ontstaan. De verbijzondering van enkele punten door middel van duinbalkons en een brede strandafgang heeft de relatie van Egmond met het strand en de zee verstevigd. Een efficiëntere parkeeropzet schiep een brede wandelpromenade. Door alle meubilair op een lijn voorlangs de geparkeerde auto’s te concentreren is het machtige uitzicht vrijgehouden. De wandeling is in de duinen voortgezet, vanaf de zeereep is de wijde omgeving waarneembaar. Recentelijk is de winkelstraat, die uitmondt in de centrale standafgang opnieuw bestraat. Een tweetal pleinen in de kern, een intiem plein vol terrassen rond een oude pomp en een langgerekt plein voorzien van witte abelen en een watertafel, biedt uiteenlopend vermaak. Sluitstuk van het project vormt de herinrichting van De Werf. Door op dit laaggelegen pal aan zee grenzende plein een botenstalling op te nemen komt het verleden van het oude vissersdorp tot leven.

 

Opdrachtgever: Gemeente Bergen
Ontwerp: 1999 – heden
Realisatie: 2001 – heden
I.s.m. Buro Poppinga