Hoeksche Waard
In de noordrand van het Zuid-Hollandse eiland is een 60 hectare groot regionaal bedrijvenpark ontworpen. De status van de Hoeksche Waard als nationaal landschap stelde hoge eisen aan de lokalisering en het ontwerp van het terrein. Met dit park zijn de vele kleine uitbreidingen bij de dorpen overbodig geworden. In het plan staan duurzaamheid en beeldkwaliteit centraal. Het gebied wordt straks omgeven door een brede zoom van grauwe abelen. Stevige lanen, die worden beplant met voor de Hoeksche Waard kenmerkende boomsoorten als zomerlinde en walnoot, geleden het bedrijventerrein. Doordat de gebouwen allen met hun voorzijde op de rooilijn met de openbare ruimte komen te staan vinden de bedrijfsentrees, auto&rsquo;s, opslag en dergelijke als vanzelf binnen de bebouwingsvlakken een plek.<br />
Middendoor het terrein wordt een brede kreek getrokken waardoorheen een doorgaande fietsroute komt te lopen. Het water kent zowel ecologische als recreatieve betekenis, ook doet het dienst als helofytenfilter. De komst van het bedrijvenpark wordt aangegrepen om een bestaande sterk verouderde bedrijfsweg duchtig op te knappen.

 

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Hoeksche Waard
Ontwerp: 2007 – 2008
Realisatie: 2010 en verder
I.s.m. Enno Zuidema Stedebouw