Hoogstede Klingelbeek, Arnhem
Het plan voor Hoogstede Klingelbeek betreft een inbreidingslocatie op een oude akker aan de westzijde van Arnhem, niet ver van de Rijn. De plek kent een lange geschiedenis van plannen maken. Al in de jaren ’50 van de vorige eeuw werd de grond voor woningbouw bestemd. Eerdere voorstellen waren steeds op verzet uit de omgeving gestuit. In nauwe samenwerking met de buurtbewoners is een plan gemaakt voor bijna 120 woningen.
Daarbij is de locatie verdeeld in verschillende kleinere akkers. Een aantal akkertjes wordt bebouwd, andere akkers blijven groen. Binnen deze informele opzet worden een bestaande dierenweide, een wijngaard en een buurtontmoetingsplek ingepast. Een speelveld, een poel en enkele volkstuinen krijgen een andere plek. Een nieuwe verbindingsweg langs de westzijde van het buurtje ontlast de omgeving van doorgaand verkeer. Twee smalle woonstraten midden over het terrein ontsluiten de nieuwe woningen. Een open opzet met een gevarieerde bebouwing zorgt vanaf de hogere delen van de buurt regelmatig voor doorkijkjes naar de lager gelegen uiterwaarden.

 

Locatie: Arnhem

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Opgave: inrichtingsplan
Ontwerp: 2007

Realisatie: 2012 – 2017

I.s.m. Hans Been architecten

ligatuur balk diverse pagina's 2