Innovatie Veenkoloniën
De perifere ligging van deze landstreek biedt kansen om een gemengde en duurzame agrarische regio te laten ontstaan. Niet in de zin van een gemengd bedrijf, maar in de vorm van een gemengde regio. Verschillende combinaties van akkerbouw, veeteelt en agrotechnologie leiden tot een gevarieerd en aanlokkelijk landschappelijk beeld.
Voor de toevoer en berging van water komt de regio op eigen benen te staan. De beekdalen van de Hunze en de Aa’s worden verbreed en vernat. Met wateropvang, verbrede landbouw, natuur en toerisme vormt de streek rond Westerwolde een enclave voor “slow life”. Met het uitplaatsen van boerderijen uit het lint komt een einde aan de eenvormige opbouw van de Veenkoloniën. Door de samenwerkende boerderijen midden tussen de linten te situeren wint het weidse land aan diepte. Herstel van de oude vaarten en de verdubbeling van de linten met nieuwe ruime woonkavels brengen de nodige diversiteit.

 

Locatie: Westerwolde

Opdrachtgever: Stichting Veenkoloniën

Opgave: landbouw scenario
Ontwerp: 2005
I.s.m. Nieuwe Gracht, WER (Wageningen Economic Research)

ligatuur balk diverse pagina's 2