Kentalis, Sint-Michielsgestel
Kentalis is een landelijk opererende organisatie voor mensen met een meervoudige beperking. Het masterplan biedt de landschappelijke onderlegger voor een serie nieuwbouwprojecten. Naast een groot wooncarré en een scholencluster worden een appartementengebouw, een gebouw voor de dagbesteding en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Een tweetal wegen buitenom houdt het autoverkeer gescheiden van het verkeersvrije hart. Een drietal in het groen gepaste parkeerterreinen biedt ruimte aan 650 parkeerplaatsen. Een uitgekiend padenstelsel biedt de cliënten, waarvan een deel blind is, een overzichtelijke en veilige leefomgeving. Bestaande bomen zorgen voor sfeer, nieuwe lanen ondersteunen de verbeterde terreinopzet. Alle water dat op wegen en daken valt infiltreert via groengoten in de ondergrond. In het hart van het terrein, achter het oude hoofdgebouw, komt het park der zintuigen. De buitenruimte omvat een speeltuin, sportveld, moestuinen, een kinderboerderij en een belevenistuin.

 

Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis
Ontwerp: 2008 – heden
Realisatie: 2010 en verder
I.s.m. Ector Hoogstad Architecten, Greiner van Goor Huijten Architecten