Kentalis, Sint-Michielsgestel

Kentalis is een landelijk opererende organisatie voor mensen met een meervoudige beperking. Het masterplan voor de hoofdlocatie in St.Michielsgestel biedt de landschappelijke onderlegger voor een serie nieuwbouwprojecten over de komende jaren. Het masterplan bouwt daarbij voort op het oude, monumentale klooster aan de straatzijde van het terrein.

Aan de westzijde is inmiddels een groot wooncarré en een scholencluster gerealiseerd. Daarnaast staan hier een appartementengebouw, een gebouw voor de dagbesteding en een gezondheidscentrum gepland. In het masterplan houdt een tweetal wegen buitenom  het autoverkeer gescheiden van het verkeersvrije hart rond een centraal park. Een drietal in het groen gepaste parkeerterreinen biedt, langs deze wegen, ruimte aan 650 parkeerplaatsen.

Een uitgekiend padenstelsel biedt de cliënten, waarvan een deel blind is, een overzichtelijke en veilige leefomgeving. Voor de herkenbaarheid van het padenstelsel is een speciale markering ontworpen. Bestaande bomen zorgen voor sfeer, nieuwe lanen ondersteunen de terreinopzet. Alle water dat op wegen en daken valt infiltreert via groengoten in de ondergrond. In het hart van het terrein, achter het oude hoofdgebouw, komt het park der zintuigen. Het park zal uiteindelijk een speeltuin, sportveld, moestuinen, een kinderboerderij en een belevenistuin omvatten zo is het idee. Ten behoeve van de integratie van het complex in de dorpsgemeenschap is een nieuwe route en brug over de Dommel aangelegd. De route over de brug komt uit in het dorpshart.

 

Locatie: Sint-Michielgestel

Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis

Opgave: Masterplan en terreinontwerp
Ontwerp: 2008 – heden
Realisatie: 2010 – heden
I.s.m. Ector Hoogstad Architecten, GGH Architecten, SmitsRinsma

ligatuur balk diverse pagina's 2