Knooppunt Joure

Het verkeersplein Joure was een kwetsbare schakel in doorgaande verbindingen tussen Noord-Nederland en de Randstad.

Doel van het project was de verbetering van de doorstroming en de bereikbaarheid van Joure en omgeving als ook een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefomgeving van de nabije kernen.

De verbinding A6/A7 is ongelijkvloers gemaakt en naar het zuiden verschoven. De A7 en het nieuwe knooppunt liggen los van Joure en eigenwijs in de bestaande verkaveling en cultuurhistorische structuur. Royale en continue profielen met obstakelvrije en onbeplante bermen geven een wijde blik op het omringde landschap. De benodigde hoogteverschillen worden overbrugd met flauwe grastaluds. Lokale bomenrijen en houtwallen zijn aangevuld en doorgetrokken. De kunstwerken zijn ingetogen ingepast en vormgegeven. Op de plaats van het verkeersplein is een aansluiting gekomen voor Joure en het onderliggend wegennet.

 

Locatie: Joure

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente De Friese Meren
Opgave: inpassingsvisie en EPVE
Lengte: 7km
Ontwerp:
 2014
Realisatie: 2016 – 2017

I.s.m. Enno Zuidema, NEXT architects

ligatuur balk diverse pagina's 2