Kuststrook Egmond aan Zee

Met het trekken van een doorgaande route over de zeereep zijn in Egmond de afzonderlijke delen van de badplaats met elkaar verbonden. Door het vergroten van de onderlinge verschillen is een wandeling vol afwisseling ontstaan. De verbijzondering van enkele punten door middel van duinbalkons, duintrappen en een uitkijkplatform heeft de relatie van Egmond met het strand en de zee verstevigd.

Een efficiëntere parkeeropzet bij de boulevard schiep een brede wandelpromenade. Door alle meubilair op een lijn voorlangs de geparkeerde auto’s te concentreren is het machtige uitzicht vrijgehouden. De wandeling is in de duinen voortgezet, vanaf de zeereep is de wijde omgeving waarneembaar.

Het centraal gelegen vuurtorenduin heeft, naast de vuurtoren, een uitkijkpunt gekregen. Brede trottoirs en een zitrand omgeven het groene duin. Trappen voeren de bezoeker door het helmgras omhoog naar het uitzicht op zee. Sluitstuk van de kuststrook vormde de herinrichting De Werf. Het met de reddingsbrigade uitgebreide Maritiem Centrum en de met lange banken omgeven centrale strandafgang vormen de hoekpunten van het pal aan zee gelegen plein.

 

Locatie: Egmond aan Zee

Opdrachtgever: Gemeente Bergen

Opgave: inrichtingsplannen en uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp: 1999 – 2016
Realisatie: 2001 – 2017
I.s.m. Buro Poppinga, SmitsRinsma en Tauw

ligatuur balk diverse pagina's 2