Land van Wehl, Doetinchem
Het gebied tussen Doetinchem en Wehl staat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen te wachten: een groen en waterrijk recreatief uitloopgebied, een regionaal bedrijventerrein van bijna 80 hectare, 200 tot 400 nieuwe woningen ten zuiden van Wehl. Het landschap vormt de onderlegger van het plan. Tevens worden enkele nieuwe lijnen uitgezet. Voor het uitloopgebied zijn de landschappelijke kwaliteiten vastgelegd in een raamwerk van routes en landschappelijke elementen. Het bedrijventerrein kent een groene presentatie naar het omliggende landschap, het gebied wordt doorsneden door een fietsroute richting Montferland. De uitbreiding van Wehl is los gelegd van het oude dorp en de spoorlijn. Uiteenlopende groenelementen – bos, tuinen, boomgaardjes en weides – geven de nieuwe wijk een landelijke uitstraling.

 

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Ontwerp: 2006 – 2007
Realisatie: 2007 en verder
I.s.m. Bureau Nieuwe Gracht, Willie Fikken