N355 Noordhorn
De Provincialeweg N355, de verbinding van Groningen naar Leeuwarden, passeert in Noordhorn het Van Starkenborghkanaal. De bestaande brug over het kanaal vormt een obstakel voor het verkeer op de N355. Daarom is een omlegging voorgesteld. Dat geeft ook de kans om het doorgaande verkeer uit het dorp te weren.
Bij de nieuwe tracékeuze is de weg naar het oosten verlegd. Hier komt een nieuwe, hoge brug over het kanaal. De weg landt aan op een fors gronddepot en maakt een luie boog terug naar het dorp. Door de brug met zijn aanlanding op afstand te houden blijft de openheid en ook het bijzondere dorpssilhouet bestaan. De weg wordt ingepast in het weidse tafereel en krijgt brede grasbermen.
Na de weidse boog passeert de N355 het dorp. Daarbij is gekozen voor een korte tunnel. De tunnel loopt onder de Rijksstraatweg door. De verlegging van de N355 geeft de kans om deze oude en belangrijke verbinding tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van het dorp ter weerszijde van het kanaal te herstellen. De tunnel komt boven op een kleurrijke weide naast de Rijksstraatweg. Hier ligt ook de aansluiting voor het dorp. Daarna vervolgt de N355 zijn weg middels een stevige laan.

 

Opdrachtgever: Provincie Groningen, Gemeente Zuidhorn
Opdrachten: schetsontwerp, beeldkwaliteitsplan
Lengte: 2,5km
Ontwerp: 2009
Realisatie: 2013 – 2017
I.s.m. Enno Zuidema Stedebouw