Nieuw West, Amsterdam
De herstructurering in de Westelijke Tuinsteden is in volle gang. Tegen deze achtergrond is een plan gemaakt voor de lange brede en lommerrijke lijnen die zo kenmerkend zijn voor de opbouw van de naoorlogse uitbreidingswijken. De inzet van het plan is dat de lijnen ook in de toekomst de verschillende buurten aaneenrijgen.
Aan de basis van het bomenstructuurplan staan vijf uiteenlopende lijnen in Nieuw West: de majestueuze stadslanen met groene bermen en dubbele bomenrijen, de smallere stadswegen zonder midden- berm met een of twee rijen bomen aan weerszijden van de weg, enkele park- ways met bomen verspreid in brede bermen,de singels met meerdere bomenrijen in het gras en verschillende cultuurhistorische linten met rijen bomen en bermsloten langszij. Ook de bijzondere punten als rotondes, kruisingen of kades worden onder- scheiden. Voor elk onderscheiden type zijn de kenmerken benoemd, karakte- ristieke profielen geschetst en de boomsoorten omschreven.

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Ontwerp: 2001 – 2002
Realisatie: 2002 en verder