Nieuwe Waterweg
In deze streek komen rivier, veenweidegebied en kust bij elkaar. Uiteenlopende forse landschappelijke ingrepen maken de unieke positie van de Nieuwe Waterweg een klap duidelijk. Verschillende goed geplaatste aansluitingen en nieuwe wegen verstevigen de relatie van het achterland met de rivieroever. De landschappelijke en infrastructurele interventies scheppen de condities voor een ruim programma.

 

Opdrachtgever: Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting voor de stadsregio Rotterdam
Ontwerp: 2001
I.s.m. Enno Zuidema Stedebouw