Overgooi, Almere
Ten oosten van Almere Buiten verrijst een grote villawijk met forse kavels. Een stelsel van brede lanen en een centraal gelegen groenstrook delen de villawijk op. Voorgesteld is om bij het middelste wijkdeel, waarvoor het plan is gemaakt, een flinke variatie aan kavels te introduceren. De kavels variëren zowel in grootte (van 800 m2 tot één hectare) als in vorm (breed en smal maar ook een T-vorm). Tussen de villa's zijn drie landgoederen met gestapelde woningen opgenomen. Groene profielen zonder trottoirs met forse grasbermen ontsluiten de huizen. Met losjes over de bermen gestrooide polderbomen zijn de zijstraten informeel van aard. Twee brede lanen met royale middenbermen creëren zicht op de dijk. Een stelsel van informele paden verbindt de wijk eveneens met het Gooimeer.

 

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Ontwerp: 2002 – 2003