Overkapping A2, Leidsche Rijn

De rijksweg A2 is van Amsterdam tot Oude Rijn verbreed. Ter hoogte van Utrecht is de rijksweg in westelijke richting verschoven. Het noordelijke deel is daarbij overkapt terwijl het zuidelijke deel voorzien is van nieuwe geluidsschermen. Bij de overkapping is de weg in een tunnel op het bestaande maaiveld gesitueerd.

In het plan is de kap zo uitgewerkt dat deze aansluit bij de omringende stadsdelen. Het noordelijk deel, bij het centrum van Leidsche Rijn, biedt ruimte voor een fors stadplein en een enkel bouwwerk. Het middendeel heeft voldoende draagkracht voor een dik grondpakket zodat er een duurzaam park aangelegd kan worden met grote bomen. Ter weerszijde wordt de tunnel aangeaard en ontstaan lange flauwe hellingen die ruimte bieden aan de bouw van een aantal nieuwe woonwijken. Belangrijke verbindingen vanuit Leidsche Rijn worden daarbij over de kap doorgetrokken. Ten zuiden van de kap vormen middenschermen op de A2 een voortzetting van de wanden uit de tunnel. Deze ingreep beperkt de hoogte van de schermen aan de buitenzijde waardoor er overal zicht blijft naar de andere zijde van de snelweg.

De kap biedt tevens ruimte voor de ‘Stadsbaan’, een centrale verbindingsweg tussen de verschillende woonbuurten en de aansluiting met de A2. In het noorden bij het centrum ligt de weg in een tunnelbak naast de A2, in het midden op de kap van de A2, in het zuiden er pal naast. Het middendeel heeft een stevige groene middenberm gekregen. Een plantsoen met een drievoudige bomenrij vormt de overgang naar de naastgelegen woonbuurt, de bomen filteren het beeld van het verkeer. In het zuidelijk deel is de middenberm verhard met basaltkeien waardoor een compact profiel ontstaat wat over de kunstwerken en door de uiteenlopende plandelen doorgezet kon worden.

 

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever: gemeente Utrecht

Opgave: PvE inpassing A2, wegontwerp Stadsbaan, diverse inrichtingsplannen
Ontwerp: 2003 – 2012
Realisatie: 2006 – 2016

I.s.m. PBLRU, Sweco, Ingenieursbureau Utrecht

ligatuur balk diverse pagina's 2