Park Lingezegen
In het beeldplan voor het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen worden de uiteenlopende kwaliteiten van het bestaande landschap in verband gebracht met de realisatie van het park. Op een scala aan met het ontwerp van het park samenhangende onderwerpen, zoals karakters, zichten, groentypen en het meubilair, is de gewenste denkrichting geschetst. Behalve dat het beeldplan een leidraad is voor het ontwerp van de uiteenlopende deelgebieden vormt het tevens het basisdocument voor nog nader op te stellen beeldkwaliteitplannen van deelprojecten. Voor het tussen Elst en Arnhem gelegen deelgebied Het Waterrijk is een doorontwerp gemaakt. Met het landschapsontwerp verbonden thema’s, zoals de randen, de toegankelijkheid en het water, zijn nader uitgediept en ingevuld. Met een aantal gerichte ingrepen worden de Rijkerswoerdse Plassen, een tweetal forse zandwinplassen ten zuiden van Arnhem, in Het Waterrijk opgenomen. Zo biedt een recreatieboulevard langs de oostelijke oever van de oostelijke plas straks uiteenlopend water gerelateerd vertier. Extra watergangen vergroten het vaarareaal van met name kano’s. Ook zijn de ommetjes rond de plassen beter met de omgeving verbonden.

 

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Oost, Provincie Gelderland, Projectbureau Park Lingezegen
Ontwerp: 2008 – 2011
Realisatie: 2012 – 2014