Polder Groot Mijdrecht Noord
Het water dat vanaf de Utrechtse Heuvelrug via oude zeekleilagen in de polder boven komt kent een te hoog zout- en fosfaatgehalte. Uiteenlopende strategieën die het waterprobleem oplossen zijn ruimtelijk verbeeld en op hun mogelijkheden verkend. In wisselende combinaties en composities wordt de polder onder water gezet, beperkt verstedelijkt, recreatie ontwikkeld en natuur gebouwd. Motieven bij het schetsen van de alternatieven zijn het bebouwingsvrij houden van de randen van de polder en het voortzetten van het 19e eeuwse polderstramien van wegen en tochten die in een krans rondom Mijdrecht lopen.

 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Ontwerp: 2006
I.s.m. Allies Rommerts, stedenbouwkundige