Reconstructie zandgebieden
De reconstructie van de zandgronden omvat de verbetering van gebieden waar varkenshouderijen verdwijnen. Ook de gebieden waar bedrijven uitbreiden of zich nieuw vestigen gaan er kwalitatief op vooruit. Jonge ontginningen zoals De Peel vormen in Brabant een bijzonder landschap. De vergezichten over het land geven de bezoeker een gevoel van buiten zijn en de boer een aangename woonomgeving. Door de rationele verkaveling, het raamwerk van lanen én de grote schaal leent dit landschap zich voor een groeigebied. In het beeldkwaliteitplan is onderzocht hoe het uitbreiden van de bedrijven gelijk op kan gaan met het versterken van de landschappelijke karakteristieken. Spelregels vertalen de visie op het gebied in heldere richtlijnen op basis waarvan nieuwe initiatieven worden getoetst. Ze geven handvaten voor de toekomstige vestigingen, de inrichting van de kavel en de architectuur van het erf, het woonhuis en de stallen.

 

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Ontwerp: 2001
Realisatie: 2005 en verder
I.s.m. Frans Sturkenboom, architect