Stadsbaan
De stadsbaan in Leidsche Rijn vormt een centrale verbinding tussen de verschillende woonbuurten van dit stadsdeel. De weg zorgt bovendien voor de aansluiting met de A2. In het noorden ligt de weg op de kap van de A2-tunnel, in het zuiden er pal naast. Het ontwerp omvatte niet alleen deze twee wegdelen maar ook de inpassing van het tracé en de diverse aansluitingen.

 

Het noordelijk deel ligt temidden van het groen: aan de oostzijde een park, aan de westzijde een plantsoen als overgang naar de woonbuurt. Dit wegdeel heeft een stevige, groene middenberm gekregen. Een drievoudige bomenrij is opgenomen in het oostelijk plantsoen. Ze filteren vanuit de woningen het beeld van het drukke verkeer.

 

In het zuidelijk deel is de middenberm verhard met basaltkeien waardoor deze ook over de kunstwerken doorgezet kon worden.

 

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Opdrachten: inrichtingsplannen wegtracé, diverse aansluitingen
Lengte: 1,5km
Ontwerp:
2006 – 2012
Realisatie: 2013 – 2016
I.s.m. Sweco, Ingenieursbureau Utrecht