Station Terwijde, Utrecht
De Utrechtse uitbreiding Leidsche Rijn heeft langs de spoorlijn richting Woerden, Den Haag en Rotterdam verschillende stations gekregen. Station Terwijde is het schakelpunt tussen de wijken Terwijde en Het Zand geworden. Met een verlenging van het spoorviaduct is aan de oostzijde onder het spoor een ruim stationsplein ontstaan. Een forse waterpartij aan de westzijde onder het kunstwerk staat garant voor een blik vanaf de hoofdweg in Leidsche Rijn op het achter het spoor gelegen park. Het water verhoogt de verblijfskwaliteit. Het parkeren en de Kiss en Ride strook zijn ten opzichte van de hoofdweg in de luwte komen te liggen. Dwars op de hoofdweg, tussen de kop van Het Zand en het winkelcentrum van Terwijde is ruimte gemaakt voor een brede looproute en een ruim fietspad. Het stationsplein, met brede toegangen tot de perrons en ruime fietsenstallingen, ligt pal aan deze belangrijke verbinding.

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerp: 2001
Realisatie: 2006 en verder