Waalre Noord

Een gedifferentieerd woningbouwprogramma en uiteenlopende landschappelijke gegevenheden en impulsen leiden tot een zestal verschillende woonmilieus: linten, dorp, boswonen, wonen aan de plas, omgevormde boerenerven en clusters in het landschap. De woonmilieus variëren wat betreft ligging in het landschap, karakter, dichtheid en woningtypologie. Zo geeft de lintbebouwing de nieuwbouw een sprekende entreeweg. In het lint worden tussen de woningen doorzichten uitgespaard op de aangrenzende natuur. De plaetse is de plek waar het oude dorp Waalre met de nieuwbouw verbonden wordt. Dit is de uitgelezen locatie voor een nieuwe basisschool. Met het bos en een plas om de hoek kent het nieuwe buurtje een prachtige landschappelijke ligging.

Met de bouw van 600 woningen kunnen meerdere vliegen in één klap worden geslagen. Niet alleen kan een aantal aantrekkelijke woonmilieus aan het Brabantse dorp worden toegevoegd, ook het landschap gaat profiteren van de ontwikkeling van het gebied. Met de voorgestelde ingrepen verbetert de toegankelijkheid en attractiviteit van het landelijke gebied.

 

Locatie: Waalre

Opdrachtgever: AM Vastgoed

Opgave: ontwikkelingsvisie

Ontwerp: 2006
I.s.m. Enno Zuidema

ligatuur balk diverse pagina's 2