Waterrijk, Park Lingezegen
Tussen Arnhem en Nijmegen verrijst een 1.700 hectare groot regionaal park. Uiteenlopende in het park opgenomen Betuwse landschappen bieden de regio een bijzondere uitloop.
In deelgebied Het Waterrijk tussen Arnhem en Elst zijn de komgronden in een omvangrijk natuur- en recreatiegebied omgezet. Vochtige bossen, hooilanden en rietmoerassen bepalen er het beeld. Het eeuwenoude ontginningspatroon vormt de basis voor de vernieuwing. De Rijkerswoerdse Plassen, een tweetal forse zandwinplassen ten zuiden van Arnhem, zijn in Het Waterrijk opgenomen. Vanaf de plassen is een vaarnetwerk richting de Linge aangelegd. Fiets- en wandelpaden maken het landschap voor de recreant toegankelijk, vlonderbruggen, uitkijkpunten en een idylle verbijzonderen het gebied.

 

Locatie: Elst, Gelderland

Opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen
Opgave: ontwerp en uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp: 2008 – 2012
Realisatie: 2013 – 2018
I.s.m. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Dienst Landelijk Gebied, Antea Group

ligatuur balk diverse pagina's 2