Waterrijk, Park Lingezegen
Tussen Arnhem en Nijmegen verrijst een 1.700 hectare groot regionaal park. Uiteenlopende in het park opgenomen Betuwse landschappen bieden de regio een bijzondere uitloop.
In deelgebied Het Waterrijk tussen Arnhem en Elst worden de komgronden in een groot natuur- en recreatiegebied omgezet. Vochtige bossen, hooilanden en rietmoerassen bepalen er het beeld. Het eeuwenoude ontginningspatroon vormt de ondergrond voor de vernieuwing. De Rijkerswoerdse Plassen, een tweetal forse zandwinplassen ten zuiden van Arnhem, worden in Het Waterrijk opgenomen. Vanaf de plassen wordt een vaarnetwerk richting de Linge aangelegd. Fiets- en wandelpaden maken het landschap voor de recreant toegankelijk, vlonderbruggen, uitkijkpunten en een idylle verbijzonderen het gebied.

 

Opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen
Opdrachten: ontwerp en uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp: 2008 – 2012
Realisatie: 2013 – 2018
I.s.m. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Dienst Landelijk Gebied, Oranjewoud