Woonoord Drenthe
De studie stelt de automatismen van de verstedelijking in Drenthe aan de orde. In plaats van aanplakstedenbouw, waarbij de uitbreidingen fantasieloos naast steden en dorpen worden geplaatst, wordt een aanpak voorgesteld die is gebaseerd op combinaties van woningbouw en landschapsontwikkeling. Drenthe kent drie landschapstypen, het Drents plateau, de veenontginningen, stad en infrastructuur, die elk hun eigen woonoorden genereren. De studie is voor de omgeving van Hoogeveen uitgewerkt.

 

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
I.s.m. Enno Zuidema Stedebouw