Documentatie, Stad en infrastructuur

Ontwerpen in het MIRT, handreiking, Ministerie van I&M, i.s.m. EZS Stedebouw, Studio Platz, ECORYS Communicatie, 2011

 

Overkapping A2, ontwerp tracering en overkapping snelweg, Gemeente Utrecht, 2003

 

N355 Noordhorn, landschappelijke inpassing provinciale weg, Provincie Groningen, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2009

 

Rotterdam, bomenstructuurvisie Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 2008-2009

 

Park Lingezegen, beeldplan en deeluitwerkingen regiopark, Provincie Gelderland, 2007-heden

 

A15 en A12, ruimtelijke verkenning en gebiedsvisie doortrekken snelweg, Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2007-2008

 

Hoeksche Waard, ontwerp regionaal bedrijvenpark, Gemeente Binnenmaas, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2007-heden

 

HOV-Z50, Utrecht, ontwerp tracé openbaar vervoerroute en omgeving, Gemeente Utrecht, 2007

 

Taatse viaduct, Utrecht, inrichtingsplan, Gemeente Utrecht, 2007

 

Waalre Noord, Sint Oedenrode en Uden, visies dorpsuitbreidingen, AM, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2006-2008

 

Centrale Zone, Leidsche Rijn, ruimtelijke randvoorwaarden deelgebieden, Gemeente Utrecht, 2006-heden

 

Land van Wehl, structuurplan regionaal bedrijventerrein, dorpsuitbreiding en groengebied, Gemeente Doetinchem, i.s.m. Nieuwe Gracht, Willie Fikken, 2006-2007

Hof van Twente, welstandnota, Gemeente Hof van Twente, 2003-2004

 

Twenterand, welstandnota, Gemeente Twenterand, 2003

 

Het Klooster, Nieuwegein, ontwerp entreegebied bedrijventerrein, Gemeente Nieuwegein, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2002

 

Nieuwe Waterweg, verstedelijkingsvisie, Gemeente Rotterdam, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2001

 

Woonlandschappen, ontwerpstudie diverse provincies, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, 2001-2002

 

Meppel, ontwikkelingsvisie, Gemeente Meppel, i.s.m. De Lijn, 1999-2001

 

Westelijke Tuinsteden Amsterdam, visie vernieuwing, Samenwerkende Woningcorporaties, i.s.m. Urhahn Urban Design, 2000

 

Achter de duinen, IJmuiden-Hoek van Holland, verstedelijkingsvisie, Rijksinstituut voor Kust en Zee, 2000

 

Bijlmermeer en Gemeenschaps- polder, Amsterdam, ontwerp groenstructuur en waterstructuur, Gemeente Amsterdam, Ministerie van LNV, 1997

 

Amstel III, Amsterdam, ruimtelijke visie zakencentrum en bedrijventerrein
Grondbedrijf Amsterdam, 1997

 

Woonoord Drenthe, ideeënstudie landelijk wonen, Provincie Drenthe, i.s.m Max 1 architektuur en stedebouw, 1996

 

Lelystad-Zuid, ideeënschets groenstructuur, Provincie Flevoland, 1995