Documentatie, Wijk en buurt

Kleine Enk, Arnhem, ontwerp woonomgeving, Klaassen Bouwmaatschappij, 2010-2011

 

Nedal, Utrecht, ontwerp fiets- en wandelroute, Gemeente Utrecht, 2011

 

Het straatprofiel in beeld, onderzoek en documentatie, Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, 2009-2010

 

Meerstad, Groningen, verkavelingsplan, ontwerp openbare ruimte woonbuurt, Gemeente Groningen, 2008-2009

 

Klapstraat, Wijchen, ontwerp buitenruimte woonbuurt, Gemeente Wijchen, 2008

 

Voorhof, Delft, ruimtelijke verkenning park en raamwerk, Gemeente Delft, 2007-2008

 

Hoogstede Klingelbeek, Arnhem, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, Gemeente Arnhem, i.s.m. Hans Been architecten, 2007-heden

 

Veldhuizen A, Ede, masterplan openbare ruimte, Gemeente Ede, 2006-2007

 

Centrum Oost, Arnhem, beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Gemeente Arnhem, i.s.m. Atelier Dutch, 2006-2007

 

Genemuiden, Zwartewaterland, structuurschets stadsuitbreiding, inrichtingsplan, Gemeente Zwartewaterland, i.s.m. Enno Zuidema stedebouw, 2006-heden

 

Kloosterburen, Groningen, ontwerpvisie dorp, belvédèreproject, Stichting SintJan, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw en Onix architecten, 2006-2007

 

van Verschuerwijk, Arnhem, restauratie buitenruimte woonbuurt, Volkshuisvesting Arnhem, i.s.m. Rooding architecten, 2006-heden

Stadsweg, Utrecht, wegontwerp, Gemeente Utrecht, 2006

 

Rijksstraatweg, Leidsche Rijn, Utrecht, ontwerp onderdoorgang en inrichtingsplan, Rijkswaterstaat, 2005

 

Kloosterstraat, Arnhem, stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan, i.s.m. Factor architecten, Portaal Vastgoed Ontwikkeling, 2005-heden

 

Presikhaaf Arnhem, groenstructuurschets naoorlogse wijk, i.s.m. de Groene Ruimte, Gemeente Arnhem, 2004

 

De Held 3, Groningen, hoofdlijnen nieuwbouwwijk, Gemeente Groningen, 2003

 

Overgooi, Almere, verkavelingsplan en inrichtingsplan villawijk, Gemeente Almere, 2002-2004

 

Geerkade, Etten-Leur, ontwerp buitenruimte kade en woonbuurt, BAM vastgoed, i.s.m. maak>architectuur, 2003-2004

 

Ecofactorij, Apeldoorn, landschapsplan bedrijventerrein, Gemeente Apeldoorn, 2002

 

150kV, Leidsche Rijn, ontwerp tracé hoogspanningsleiding, Gemeente Utrecht, 2002

 

Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt, Amsterdam, plan openbare ruimte, Gemeente Amsterdam, 2001-2003

 

Nieuw West, Amsterdam, bomenstructuurplan Westelijke Tuinsteden, Gemeente Amsterdam, 2001-2002

 

Het Zand, Leidsche Rijn, ontwerp buitenruimte woonwijk, Gemeente Utrecht, 2001-heden

Bergen aan Zee, structuurvisie, Gemeente Bergen, 2000-2001

 

Kernhem Ede, ontwerp buitenruimte woonwijk, Gemeente Ede, 1999-2000

 

Nijmeegseweg Arnhem, ontwerp entreeweg, Gemeente Arnhem,1998

 

Koningspleij, Arnhem, inrichtingsschets bedrijventerrein, Gemeente Arnhem, 1998

 

Venlo Noord, ideëenschetsen openbare ruimte woonwijk, Gemeente Venlo, 1997

 

Kalsdonk, Roosendaal, ruimtelijke analyse woonwijk, Gemeente Roosendaal, 1997

 

Alexanderpolder, Rotterdam, ontwerp woonomgeving, Rotterdam, 1997
Waarderpolder, Haarlem, groenstructuur bedrijventerrein, Gemeente Haarlem, 1996