Nieuwe mijlpaal dijkversterking GOWA

De plannen voor het 23 kilometer lange dijktracé tussen Gorinchem en Waardenburg én vier aangrenzende uiterwaarden zijn deze week ter inzage gelegd. Dit is het eerste dijkversterkingsproject waarbij alle documenten samen digitaal en interactief te vinden zijn op één website. Met dit digitaal platform kunnen omwonenden en belanghebbende eenvoudig de plannen bekijken.

In samenwerking met Waterschap Rivierenland en Waalensemble werkt veenenbos en bosch aan deze dijkversterking. Het Waalensemble bestaat uit GMB, de Vries & van de Wiel, Heijmans en Royal HaskoningDHV

Nieuwsgierig? Neem een kijkje via onderstaande link!

https://terinzage.gralliantie.nl/


Blauwer dan ooit

De iconische Blauwe Golven in Arnhem worden hersteld, de omgeving groener, een promenade verbindt de binnenstad met ArtEZ en Museum Arnhem. Dat laat ons nieuwe schetsontwerp voor deze markante plek in Arnhem zien. Het kunstwerk verschiet daarbij van kleur en wordt blauwer dan ooit. Het ontwerp werd de afgelopen maanden gemaakt met input van betrokkenen en kunstenaar Struycken.


Paviljoen Veluwetransferium gereed

Het nieuwe bospaviljoen ’t Leesten is gereed, maar door de 1.5-meter richtlijnen nog niet officieel geopend. Het gebouw, gelegen op de rand van de helling en half in het bos, maakt de verbinding met de nieuwe heide. Een mooi start- of eindpunt voor dit deel van de Veluwe! Het paviljoen heeft een mooie aankomst en een prachtig terras maar verken ook het omliggende terrein en de recreatieve routes die wij in de afgelopen jaren ontwierpen.


Nieuwe recreatiekansen voor Dordrecht

Op de grens van stad naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt op het dagrecreatieterrein een transferium beoogd. Een nieuw paviljoen zal de poortfunctie van dit transferium vervullen. Via het recreatieve netwerk van struin-, wandel- en fietspaden kan het achterliggende natuurgebied worden ontdekt, daarnaast wordt in de nabijheid van het paviljoen op kleine schaal voorzien in actieve recreatie en natuurbeleving.


Inpassing Huis van Herinnering

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft, op initiatief van Pleyade, proefgedraaid met een plek waar de zintuigen geprikkeld worden en dat wat vergeten leek weer boven komt. Hier kunnen ouderen met Alzheimer herinneringen ophalen. Zowel huis, interieur als tuin dragen daar aan bij, de karakteristieke 1960’s-doorzonwoning is bij uitstek geschikt hiervoor. Veenenbos en bosch zoekt nu de permanente plek voor deze woningen op het terrein.


Aan de slag met Mosterdhof!

In het kader van de prijsvraag Panorama Lokaal zijn wij, in samenwerking met Barzilay+Ferwerda, Endule en Diep, de uitdaging aangegaan om een toekomstperspectief te schetsen voor deze wijk die in de jaren ’70 in Westervoort werd gerealiseerd onder het motto ‘Experimentele Woningbouw’.


Natuurbegraafplaats Koningsakker

Arnhem is een unieke natuurbegraafplaats rijker. Nabij Oosterbeek hebben de zusters van Abdij Koningsoord de voormalige maisvelden omgezet in vier natuurakkers. Voor deze prachtige plek ontwerpt veenenbos en bosch met GSG architecten het entreegebied met een ontvangstgebouw, passend binnen het kloosterensemble. >