Veerkrachtige, veelkleurige wijk aan de dijk

Afgelopen maand won ons team de prijsvraag Panorama Lokaal voor de Mosterdhof in Westervoort. Ons kookboek voor de wijk zet in op de herwaardering en versterking van het oorspronkelijke sociale experiment. Het boek is opgebouwd rond ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. En aangevuld met een vijfde recept voor een veerkrachtige samenwerking.

https://panoramalokaal.nl/inzendingen/mosterdhof+team+2/


Verkenning Gelderse Vallei

Wat is de samenhang? Er speelt momenteel veel in de Gelderse Vallei: stikstof, duurzame energie, woningbouw, kringlooplandbouw, klimaatopgave. Dit loopt vaak via aparte sporen. De provincie Gelderland heeft ons gevraagd om meer integrale aanpak in beeld te brengen en een verkenning te maken voor een Gebiedsvisie.


Blauwer dan ooit

De iconische Blauwe Golven in Arnhem worden hersteld, de omgeving groener, een promenade verbindt de binnenstad met ArtEZ en Museum Arnhem. Dat laat ons nieuwe schetsontwerp voor deze markante plek in Arnhem zien. Het kunstwerk verschiet daarbij van kleur en wordt blauwer dan ooit. Het ontwerp werd de afgelopen maanden gemaakt met input van betrokkenen en kunstenaar Struycken.


Ze zijn begonnen

Zand, zand en nog meer zand. Voor de realisatie van de openbare tuin van Highpark Velperweg zijn 82 vrachtwagens met grond aangevoerd. De uitvoering van dit vergroeningsproject vindt de komende maanden plaats, oplevering staat gepland in het voorjaar 2021.


Door weids Groningen

Het Ontwerp Tracé Besluit voor de verbreding van de N33-Midden is rond. Na drie jaar verkennen, plannen maken, overleggen en uitwerken heeft het OTB het akkoord gekregen van de minister. De afgelopen week is het ter inzage gelegd en toegelicht aan de bewoners. In onze Inpassingsvisie en Landschapsplan spelen de ervaring van het weidse Groningse landschap en een goede leefbaarheid in de dorpen de hoofdrol.
www.N33midden.nl


Nieuwe recreatiekansen voor Dordrecht

Op de grens van stad naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt op het dagrecreatieterrein een transferium beoogd. Een nieuw paviljoen zal de poortfunctie van dit transferium vervullen. Via het recreatieve netwerk van struin-, wandel- en fietspaden kan het achterliggende natuurgebied worden ontdekt, daarnaast wordt in de nabijheid van het paviljoen op kleine schaal voorzien in actieve recreatie en natuurbeleving.