Veiliger én aantrekkelijker

Samen met Royal HaskoningDHV en Fugro gaat veenenbos en bosch aan de slag met het 16 kilometer lange dijkversterkingsproject Lob van Gennep. In het gebied rond het Maas- en Niersdal wordt de dijkversterking ingepast in het karakteristieke landschap in aansluiting op de dorpskernen binnen het gebied. Het gaat daarbij niet om ontwerpen alleen, maar juist ook om de aanpak: samenhangend, gezamenlijk en gebiedsgericht.

Ga naar www.lobvangennep.nl voor meer informatie.


Erfgoed deal voor GoWa

Als kers op de taart van de dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg heeft het Erfgoed Deal Programmabureau de meekoppelkansen rond de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie geselecteerd als project. Vier historisch belangrijke locaties langs de dijk worden in ere hersteld of krijgen een eigentijdse invulling. De Gemeente Gorinchem, Gemeente West Betuwe, Provincie Gelderland en Provincie Zuid-Holland dragen de rest van de financiering zodat deze bijzondere plekken weer zichtbaar worden in het landschap en hun verhaal vertellen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.erfgoeddeal.nl


Omsloten en geborgen

Het kloosterhof in Heel biedt straks geborgenheid. In het geheel omsloten hof vormt de grote, bestaande beuk de blikvanger. Een groene voet biedt een variatie aan stinzen- en schaduwplanten. De historische rondgang wordt opgepakt in de nieuwbouw en de tuin en brengt monument en nieuwbouw samen. De unieke plek biedt jaarrond een rustige, groene tuin voor zorgbehoevenden.


Participatie in de wijk

Op verschillende manieren brengen wij het voorlopig ontwerp van de Mosterdhof bij de bewoners. Een QR-route geeft op diverse locaties in de wijk een beeld van de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast hebben we bewoners tijdens een inloopmarkt verder op de hoogte gebracht van het ontwerp. De opkomst was groot en divers en leverde leuke gesprekken op, een geslaagde dag.

Benieuwd naar de plannen? https://mooimosterdhof.nl/


Gebiedsgerichte aanpak

De hoge stikstof uitstoot in ons land vormt een aanslag op onze natuur. Zo ook bij het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen. De inzet van de Gebiedsgerichte Aanpak vanuit de provincie Zuid-Holland is echter breder: vitale natuur, vitale landbouw, vitaal gebied. Na een ruimtelijke verkenning en een verkenning van de opgaven in het gebied brengen we voor de bestuurders aan de hand van vier scenario’s de verschillende opties in beeld.


Recreatieve route Knardijk

De Knardijk verbindt randmeer met Markermeer, Zeewolde met Lelystad en de Veluwe met Nationaal Park Nieuwland. De afgelopen maanden heeft veenenbos en bosch verschillende varianten verkend voor een stevige recreatieve route over de dijk. Een route die de polder toont in al zijn facetten. De varianten gaan in op het karakter van de route en de kosten, en geven de bestuurders de informatie om de koers uit te zetten.


Aan de slag op Marken

De dijkversterking Marken is gegund aan de Hof van Marken. veenenbos en bosch is trots deel uit te maken van deze combinatie, bestaande uit de Vries & van de Wiel en JLD International. De omringdijk van Marken speelt een belangrijke rol in de beleving van het eiland, zowel van bezoekers als bewoners. De vraag is een robuust ontwerp met behoud van de identiteit van de West- en Zuidkade. Een hele mooie opgave.