Boompjeswal als klimaatadaptief erfgoed

De markante vesting van Zutphen wordt ingezet voor ruimtelijke adaptatie: de Vesting van de Toekomst. Door cultuurhistorie te benutten voor klimaatadaptieve maatregelen, maken we het erfgoed in de stad zowel beleefbaar als bruikbaar. Herinrichting van de Boompjeswal vormt hier een schakel in aangrenzende gebiedsontwikkelingen. veenenbosenbosch ontwerpt aan deze toekomstbestendige stad.


Park update | herschikking Waterwinpark te Utrecht

25 jaar na de aanleg is het Waterwinpark in Leidsche Rijn toe aan een update. De biodiversiteit staat hoger op het prioriteitenlijstje, bewoners dragen initiatieven aan, onderdelen van het ontwerp zijn nooit gerealiseerd. Het Ruimtelijk Kader zet aan de hand van een reeks van spelregels en beelden de afspraken voor het park opnieuw op rij. Herschikking van de oorspronkelijke basis met velden, bomen en rietmoeras vormt daarbij een helder raamwerk.


Diereneiland Molenwijk

Van plannen op papier naar uitvoering buiten! Het begon met de sloop van de oude gebouwtjes, en onlangs heeft stadsdeelbestuurder Yassmine El Ksaihi samen met de kinderraad de eerste paal geslagen voor het nieuwe paviljoen. Reden voor een feestje! Naar verwachting zijn het paviljoen en de buitenruimte medio 2023 klaar.


Ontwerp Nieuwe Natuur Schokland

De archeologische waarden ten zuiden van het voormalige eiland Schokland, op een ondergronds rivierduin, zijn in gevaar. Met het project Nieuwe Natuur Schokland wordt het gebied vernat zodat de bodemschatten behouden blijven én krijgt de natuur een kans. Het ontwerp moet het patroon van infiltratie greppels verzoenen met het bestaande ensemble van het UNESCO Werelderfgoed; het eiland en de karakteristieke polder. Een spannende opgave!


Testing, testing | proefvak Blauwe Golven

Met de aanleg van een proefvak Blauwe Golven op het Roermondsplein te Gemeente Arnhem is de volgende stap gezet in de gebiedsontwikkeling van het kunstwerk en haar omgeving. We zijn er nog niet; het complexe bestratingspatroon van de golven vormt een flinke uitdaging, maar het effect van het herontwerp wordt zichtbaar. Op de Open Monumentendag hebben we een rondleiding gegeven met uitleg over de reconstructie. Er was volop interesse en enthousiasme!


Vuren aan de Waal

Het dorp verbinden met de rivier, dat was de opgave voor bij het Heuffterrein. In samenwerking met verschillende partijen is in het kader van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg een ontwerp gemaakt voor deze uiterwaard. In het plan komt alles samen: natuurontwikkeling, recreatie, woningbouw en cultuurhistorie. Straks een prachtig gebied om doorheen te struinen.