Woonpark voor Wageningen

Duivendaal in Wageningen, ooit terrein van de voormalige landbouwschool, wordt omgevormd. Samen met LEVS architecten ontwikkelen we een visie en beeldkwaliteitsplan. Door te verdichten en ondergronds te parkeren ontstaat een autoluw en parkachtig woongebied met twee zones. Een zone met monumentale 19e-eeuwse gebouwen en kleinschalige nieuwbouw waarbij het aangrenzende park de nieuwe buurt in wordt getrokken. En een zone met robuuste bebouwing langs de stadsweg, de Costerweg. In totaal ruim 200 nieuwe woningen, een zorgplein en een cultuurplein. Bewoners en buurtgenoten struinen straks vrij door het woonpark, met een gemakkelijke aansluiting op het centrum.


In volle gang

De uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is in volle gang. Langzaam worden de zorgvuldige aanpassingen zichtbaar. Soms wordt het tracé verschoven, op andere delen slaan we damwanden. De versterking gebeurt voor een belangrijk deel met vrijgekomen grond uit de uiterwaarden. Bij Waardenburg nadert de dijk de openstelling, een mooie stap binnen de uitvoering!


In gesprek over de mooiste plek

De bewoners van de Rozewerf noemen hun thuis ‘Het mooiste plekje van Nederland’. Wij gingen in gesprek met deze bewoners over varianten voor de dijkversterking die ook ter hoogte van de werf gaat plaatsvinden. Er is lokale kennis opgehaald en er zijn aandachtspunten benoemd ten behoeve van een zorgvuldige inpassing. Dat verdient deze bijzondere plek op Marken zeker!


Europees jaarboek

Twee projecten van veenenbos en bosch zijn opgenomen in Landscape Architecture Europe. De Noorderdiepzone en het Veluwetransferium hebben na selectie een plek gekregen in de zesde uitgave van dit jaarboek, ‘Second Glance’. Over beide projecten worden mooie woorden gesproken. Zo staat er over de Noorderdiepzone:

‘This carefully designed development involves people as a significant component and enables them to integrate observing natural processes into their everyday lives’


Wonen op de Paasberg

Een plan met een goede balans tussen nieuwbouw en de kwaliteiten van de plek, dat is in het kort de opdracht die we kregen van de Gemeente Arnhem. Op de Paasberg, aan de Kloosterstraat, maakt het voormalige zorgcentrum plaats voor wonen. Een prachtige plek: glooiend, aan de rand van het bos en grenzend aan het beekdal. In samenwerking met BGSV, bureau voor stedenbouw en landschap, maken we een nieuw stedenbouwkundig plan voor deze bijzondere locatie.


Erfgoed deal voor GoWa

Als kers op de taart van de dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg heeft het Erfgoed Deal Programmabureau de meekoppelkansen rond de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie geselecteerd als project. Vier historisch belangrijke locaties langs de dijk worden in ere hersteld of krijgen een eigentijdse invulling. De Gemeente Gorinchem, Gemeente West Betuwe, Provincie Gelderland en Provincie Zuid-Holland dragen de rest van de financiering zodat deze bijzondere plekken weer zichtbaar worden in het landschap en hun verhaal vertellen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.erfgoeddeal.nl


Veiliger én aantrekkelijker

Samen met Royal HaskoningDHV en Fugro gaat veenenbos en bosch aan de slag met het 16 kilometer lange dijkversterkingsproject Lob van Gennep. In het gebied rond het Maas- en Niersdal wordt de dijkversterking ingepast in het karakteristieke landschap in aansluiting op de dorpskernen binnen het gebied. Het gaat daarbij niet om ontwerpen alleen, maar juist ook om de aanpak: samenhangend, gezamenlijk en gebiedsgericht.

Ga naar www.lobvangennep.nl voor meer informatie.