Ontwerp Nieuwe Natuur Schokland

De archeologische waarden ten zuiden van het voormalige eiland Schokland, op een ondergronds rivierduin, zijn in gevaar. Met het project Nieuwe Natuur Schokland wordt het gebied vernat zodat de bodemschatten behouden blijven én krijgt de natuur een kans. Het ontwerp moet het patroon van infiltratie greppels verzoenen met het bestaande ensemble van het UNESCO Werelderfgoed; het eiland en de karakteristieke polder. Een spannende opgave!


Testing, testing | proefvak Blauwe Golven

Met de aanleg van een proefvak Blauwe Golven op het Roermondsplein te Gemeente Arnhem is de volgende stap gezet in de gebiedsontwikkeling van het kunstwerk en haar omgeving. We zijn er nog niet; het complexe bestratingspatroon van de golven vormt een flinke uitdaging, maar het effect van het herontwerp wordt zichtbaar. Op de Open Monumentendag hebben we een rondleiding gegeven met uitleg over de reconstructie. Er was volop interesse en enthousiasme!


Vuren aan de Waal

Het dorp verbinden met de rivier, dat was de opgave voor bij het Heuffterrein. In samenwerking met verschillende partijen is in het kader van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg een ontwerp gemaakt voor deze uiterwaard. In het plan komt alles samen: natuurontwikkeling, recreatie, woningbouw en cultuurhistorie. Straks een prachtig gebied om doorheen te struinen.


In het groen

Woon- en zorgcentrum Het Maanderzand staat op een voormalig stuifzand in de Gemeente Ede. Door de nieuwbouw achter op het glooiende terrein te plaatsen ontstaat ruimte om aan de straatzijde een bomenveld te realiseren. In de gemeenschappelijke tuinen zijn voor de bewoners een reeks terrassen, een rondgang, een moestuin en een speel- en beweegtuin opgenomen. Het merendeel van de parkeerplaatsen wordt in het souterrain ondergebracht. Bij een buurtinloop riep het plan enthousiaste reacties op.


Woonpark voor Wageningen

Duivendaal in Wageningen, ooit terrein van de voormalige landbouwschool, wordt omgevormd. Samen met LEVS architecten ontwikkelen we een visie en beeldkwaliteitsplan. Door te verdichten en ondergronds te parkeren ontstaat een autoluw en parkachtig woongebied met twee zones. Een zone met monumentale 19e-eeuwse gebouwen en kleinschalige nieuwbouw waarbij het aangrenzende park de nieuwe buurt in wordt getrokken. En een zone met robuuste bebouwing langs de stadsweg, de Costerweg. In totaal ruim 200 nieuwe woningen, een zorgplein en een cultuurplein. Bewoners en buurtgenoten struinen straks vrij door het woonpark, met een gemakkelijke aansluiting op het centrum.


In volle gang

De uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is in volle gang. Langzaam worden de zorgvuldige aanpassingen zichtbaar. Soms wordt het tracé verschoven, op andere delen slaan we damwanden. De versterking gebeurt voor een belangrijk deel met vrijgekomen grond uit de uiterwaarden. Bij Waardenburg nadert de dijk de openstelling, een mooie stap binnen de uitvoering!