Zorglandgoed ‘s Koonings Jaght

Prachtig gesitueerd in de bosrijke omgeving aan de Veluwe, ligt zorglocatie ’s Koonings Jaght van Siza. Op dit zorglandgoed wordt een nieuw gebouw ontwikkeld voor kleinschalige woongroepen. Door de losse vleugels speelt het gebouw een spel met de bestaande bomen en de bosrand. Voor verblijf en groepsactiviteiten wordt er een intieme binnentuin gerealiseerd en krijgt iedere cliënt een privétuin aansluitend op de omgeving.


Zesentwintig

Als echte Arnhemmers vieren we volgend jaar ons 26 jarig bestaan. 026 is Arnhem, wij zijn dat ook. Reserveer 3 juni maar vast. Afgelopen jaar telden we af met 25 projecten uit onze historie. Trots en ook blij dat we al jaren een bijdrage mogen leveren aan het landschap van Nederland met ‘scherpe analyses en welhaast vanzelfsprekende’ oplossingen.


Veerkrachtige, veelkleurige wijk aan de dijk

Afgelopen maand won ons team de prijsvraag Panorama Lokaal voor de Mosterdhof in Westervoort. Ons kookboek voor de wijk zet in op de herwaardering en versterking van het oorspronkelijke sociale experiment. Het boek is opgebouwd rond ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. En aangevuld met een vijfde recept voor een veerkrachtige samenwerking.

> https://panoramalokaal.nl/inzendingen/mosterdhof+team+2/


Verkenning Gelderse Vallei

Wat is de samenhang? Er speelt momenteel veel in de Gelderse Vallei: stikstof, duurzame energie, woningbouw, kringlooplandbouw, klimaatopgave. Dit loopt vaak via aparte sporen. De provincie Gelderland heeft ons gevraagd om meer integrale aanpak in beeld te brengen en een verkenning te maken voor een Gebiedsvisie.


Blauwer dan ooit

De iconische Blauwe Golven in Arnhem worden hersteld, de omgeving groener, een promenade verbindt de binnenstad met ArtEZ en Museum Arnhem. Dat laat ons nieuwe schetsontwerp voor deze markante plek in Arnhem zien. Het kunstwerk verschiet daarbij van kleur en wordt blauwer dan ooit. Het ontwerp werd de afgelopen maanden gemaakt met input van betrokkenen en kunstenaar Struycken.


Ze zijn begonnen

Zand, zand en nog meer zand. Voor de realisatie van de openbare tuin van Highpark Velperweg zijn 82 vrachtwagens met grond aangevoerd. De uitvoering van dit vergroeningsproject vindt de komende maanden plaats, oplevering staat gepland in het voorjaar 2021.