Learning by doing

Om bij te leren en omdat een project nog meer gaat leven als het wordt aangelegd, zijn we met het team langs gegaan bij een aantal van onze projecten in uitvoering. Drie projecten, verschillend in schaal en context, passeren de revue. Het iconische kunstwerk Blauwe Golven in Arnhem wordt gerenoveerd. Het enorme vakmanschap van het straatwerk is nu al te bewonderen. Daar tegenover krijgt het dijktraject tussen Gorinchem en Waardenburg nu langzaam vorm; het profiel en beloop van de dijk, de geulen en natuur in de uiterwaard en de elementen van de Hollandse Waterlinie. En binnenkort de openbare ruimte van de Mosterdhof. Het is mooi om te zien hoe de ontwerptekeningen met zorg tot leven worden gebracht en goed om te horen waar we de aandacht op kunnen leggen.


Kwaliteit voor de Koepel

Weer een stap gezet. Voor de ontwikkeling van de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem hebben wij in samenwerking met opZoom architecten een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op het terrein komt woningbouw, de monumentale Koepel wordt omgebouwd tot hotel. Het beeldkwaliteitsplan omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de inrichting van de straks forse openbare ruimte. Per onderdeel van de ontwikkeling is de koers en de kwaliteit vastgelegd. De opgenomen visualisaties geven al een goed beeld van de kracht en de kansen van de ontwikkeling!


Vooruitkijken | Bronckhorst

De afgelopen maanden hebben we de gemeente Bronckhorst bijgestaan in het leggen van hun ruimtelijke puzzel. Vier programmalijnen—landschap & erfgoed, wonen, werken, energie & klimaat—leggen allen claims neer op het grondgebied van de gemeente. Per programmalijn brachten we de stand van zaken en de opgaven in beeld en schetsten we aan alternatieven voor de oplossingen. Daarnaast stelden we drie ruimtelijke scenario’s op waarin de programmalijnen op basis van uiteenlopende principiële keuzes werden samengebracht. Vooruitkijken is nodig om nu de juiste keuzes te maken.


Kers op de taart! | Mosterdhof

Mooi Mosterdhof is geselecteerd als één van de 8 finalisten van de Challenge Groene Projecten 2023 van de Provincie Gelderland! Met de hiermee verdiende bijdrage kan de vergroening verder gerealiseerd worden. Stenen maken plaats voor bomen en plantvakken, hemelwater wordt deels afgekoppeld naar wadi’s. Samen met bewoners zijn hofjes ontworpen en stimuleren we de vergroening van hun tuinen.


Erfgoed en waterveiligheid gekoppeld | Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Een ravelijn van de vesting Gorinchem wordt weer prominent zichtbaar gemaakt én zal straks onderdeel uitmaken van de waterkering van de dijk, een bijzondere combinatie. Momenteel worden de laatste details uitgewerkt zodat in september kan worden gestart met de uitvoering. De ravelijn is de eerste in een reeks van 4 verdedigingswerken die binnen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg wordt hersteld. De ravelijn had een functie in de Vestingwerken van Gorinchem, Oude Hollandse Waterlinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Klimaat adaptieve woonwijk | Mijdrecht

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp van de duurzame en klimaat adaptieve nieuwe wijk Het Oosterland in Mijdrecht. We beperken de ophoging, behouden het grondwaterpeil en creëren voldoende ruimte en vangen het hemelwater zichtbaar in het gebied. Dit brengt de dynamiek van de natuur heel dichtbij en geeft een aangename groene woonomgeving. Samen met Wissing leggen we momenteel de laatste hand aan het beeldkwaliteitsplan dat binnenkort, samen met het bestemmingsplan, ter inzage gaat.