Technisch weer | dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Met een heerlijk zonnetje hebben we met het team Ontwerp & Techniek van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg verschillende plekken op de dijk bekeken. Zo ook de schaardijk bij ’t Terp, waar de dijk nu wordt ingepast binnen de beperkte ruimte tussen de rivier en het historisch buurtschap. Mooi om te zien!


Grote opkomst inloopavond Marken

Het dijkontwerp van Marken krijgt steeds meer vorm. Op diverse plekken langs de dijk vernieuwen we de recreatieve voorzieningen en zetten we in op versterking van de natuurwaarde. De karakteristieke plekken worden daarbij zorgvuldig vormgegeven. Bij de inloop was er veel belangstelling van de Markers voor dit dijkontwerp. We hebben positieve reacties ontvangen, een mooi vertrekpunt voor de uitwerking van het ontwerp.


Boompjeswal als klimaatadaptief erfgoed

De markante vesting van Zutphen wordt ingezet voor ruimtelijke adaptatie: de Vesting van de Toekomst. Door cultuurhistorie te benutten voor klimaatadaptieve maatregelen, maken we het erfgoed in de stad zowel beleefbaar als bruikbaar. Herinrichting van de Boompjeswal vormt hier een schakel in aangrenzende gebiedsontwikkelingen. veenenbosenbosch ontwerpt aan deze toekomstbestendige stad.


Park update | herschikking Waterwinpark te Utrecht

25 jaar na de aanleg is het Waterwinpark in Leidsche Rijn toe aan een update. De biodiversiteit staat hoger op het prioriteitenlijstje, bewoners dragen initiatieven aan, onderdelen van het ontwerp zijn nooit gerealiseerd. Het Ruimtelijk Kader zet aan de hand van een reeks van spelregels en beelden de afspraken voor het park opnieuw op rij. Herschikking van de oorspronkelijke basis met velden, bomen en rietmoeras vormt daarbij een helder raamwerk.


Ontwerp Nieuwe Natuur Schokland

De archeologische waarden ten zuiden van het voormalige eiland Schokland, op een ondergronds rivierduin, zijn in gevaar. Met het project Nieuwe Natuur Schokland wordt het gebied vernat zodat de bodemschatten behouden blijven én krijgt de natuur een kans. Het ontwerp moet het patroon van infiltratie greppels verzoenen met het bestaande ensemble van het UNESCO Werelderfgoed; het eiland en de karakteristieke polder. Een spannende opgave!