Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

De huidige dijken rond Well en omgeving beschermen het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken, De Kamp en Kasteel Well. Naast dijkversterkingen en verleggingen wordt hiermee voorzien in rivierverruiming met de groene rivier, beekherstel en nieuwe gebiedsinrichting. Vraagstukken die vragen om een bredere kijk naar de gehele ontwikkeling van het gebied. Onder de naam MaasWaarde gaat ons team samen met Waterschap Limburg en RHDHV aan de slag met het gebied tussen Maas en Maasduinen.


Concept Ontwerp Nieuwe Natuur Schokland

De puzzel is gelegd: het voorlopig ontwerp voor het agrarisch natuurgebied dat de waardevolle archeologie ten zuiden van Schokland behoudt, is gepresenteerd.
Een uitgekiend patroon van infiltratiegeulen voegt zich onnadrukkelijk naar het gebied, terwijl het karakteristieke contrast tussen polder en eiland herkenbaar blijft. Een drietal nieuwe uitkijkpunten bieden zicht over de rivierduin-zone. Ze vertellen het rijke verhaal van Schokland en omgeving, en maken het nieuwe weidevogelgebied beleefbaar.


Masterplan Papendal

Het langstlopende project van veenenbos en bosch krijgt een upgrade. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen en innovaties is het Masterplan geactualiseerd. Papendals ambitie om zowel in topsport- als klimaatdoelen koploper te zijn en blijven, is evident.
De oorspronkelijke planprincipes blijven intact, maar er komt meer ruimte voor verduurzaming en bijzondere sportfaciliteiten. Dit alles binnen de natuurlijke context van Arnhem-Noord.


Technisch weer | dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Met een heerlijk zonnetje hebben we met het team Ontwerp & Techniek van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg verschillende plekken op de dijk bekeken. Zo ook de schaardijk bij ’t Terp, waar de dijk nu wordt ingepast binnen de beperkte ruimte tussen de rivier en het historisch buurtschap. Mooi om te zien!


Boompjeswal als klimaatadaptief erfgoed

De markante vesting van Zutphen wordt ingezet voor ruimtelijke adaptatie: de Vesting van de Toekomst. Door cultuurhistorie te benutten voor klimaatadaptieve maatregelen, maken we het erfgoed in de stad zowel beleefbaar als bruikbaar. Herinrichting van de Boompjeswal vormt hier een schakel in aangrenzende gebiedsontwikkelingen. veenenbosenbosch ontwerpt aan deze toekomstbestendige stad.


Park update | herschikking Waterwinpark te Utrecht

25 jaar na de aanleg is het Waterwinpark in Leidsche Rijn toe aan een update. De biodiversiteit staat hoger op het prioriteitenlijstje, bewoners dragen initiatieven aan, onderdelen van het ontwerp zijn nooit gerealiseerd. Het Ruimtelijk Kader zet aan de hand van een reeks van spelregels en beelden de afspraken voor het park opnieuw op rij. Herschikking van de oorspronkelijke basis met velden, bomen en rietmoeras vormt daarbij een helder raamwerk.