Nieuwjaarswens veenenbos en bosch


Aan de slag op Marken

De dijkversterking Marken is gegund aan de Hof van Marken. veenenbos en bosch is trots deel uit te maken van deze combinatie, bestaande uit de Vries & van de Wiel en JLD International. De omringdijk van Marken speelt een belangrijke rol in de beleving van het eiland, zowel van bezoekers als bewoners. De vraag is een robuust ontwerp met behoud van de identiteit van de West- en Zuidkade. Een hele mooie opgave.


Entreegebied Koningsakker in gebruik

De aanleg van het terrein rondom het ontvangstgebouw van Natuurbegraafplaats Koningsakker is afgerond. De architectuur van het door GSG architecten B.V. ontworpen gebouw is verfijnd, het terreinontwerp is ingetogen. Daarmee voegt het entreegebied zich in het kloostercomplex en het omliggende landschap. De materiaaltoepassing en detaillering brengen de buitenruimte en het gebouw bij elkaar.


26 jaar in 026

Met een feestelijke bijeenkomst heeft veenenbos en bosch haar 26 jarig jubileum gevierd. Er kwamen zo’n 100 collegae, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en vrienden bijeen en het boek, getiteld Nuchtere poëzie, werd gepresenteerd. Het boek biedt een beeldverhaal van gerealiseerd werk, een selectie van 26 projecten alsook een terugblik en een vooruitblik. Het boek is verkrijgbaar via Uitgeverij Blauwdruk.

https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/nuchterepoezie/


Vitale natuur, vitale landbouw, vitaal gebied

Het realiseren van vitale natuur in de Nieuwkoopse Plassen en vitale landbouw rondom dit Natura 2000-gebied is uitdagend. In het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak maken wij voor de provincie Zuid-Holland een ruimtelijke verkenning. We brengen het landschap, de opgaven en de opties voor een vitaal gebied in beeld.


Functioneler, aantrekkelijker en rijker

Een functionele, aantrekkelijke en rijkere Boven-Linge, dat is de ambitie voor de komende decennia. In de afgelopen maanden is deze ambitie met de betrokken partijen uitgewerkt in een concrete set van bouwstenen. De bouwstenen zorgen er samen voor dat de verschillende ingrepen gestaag optellen tot een vernieuwde ruggengraat voor het gebied. boven-linge.nl


Uitvoering High Park 

De realisatie van High Park Arnhem is in volle gang. Onlangs zijn de eerste nieuwe bomen geplant. Een startpunt voor de nieuwe aanplant van ruim 5.500 m2 aan borders in volle grond en op verschillende daken. Naast deze borders wordt er ca. 600 m3 water geborgen in het park. Bekijk hier een kort filmpje.