Nieuwjaarswens


Drager in het landschap

Veenenbosenbosch gaat aan de slag met het opstellen van een Ambitiedocument en Samenwerkingsagenda voor de Boven-Linge. De vraag is in kaart te brengen hoe de Boven-Linge een landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve drager kan worden in de regio.


Diereneiland Molenwijk

Het dieren- en speeleiland in Molenwijk krijgt een nieuw paviljoen. Het door archivolt architecten ontworpen gebouw is centraal gesitueerd aan de waterpartij. Veenenbosenbosch ontwierp een nieuwe opzet en invulling van dit eiland waarbij ingespeeld wordt op de centrale rol en positie van het paviljoen. Hierdoor ontstaat een betere verdeling tussen spelen en de ruimte voor de dieren. Eén centrale route verbindt de onderdelen aan elkaar, maar voor de avonturier is er veel te ontdekken.


Raadsvoorstel Blauwe Golven aangenomen!

De gemeenteraad van Arnhem heeft ingestemd met het schetsontwerp en bijbehorend budget voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Nelson Mandelabrug, Oude Kraan en Roermondsplein. Raadsfracties riepen ‘en nu aan de slag’.


Zorglandgoed ‘s Koonings Jaght

Prachtig gesitueerd in de bosrijke omgeving aan de Veluwe, ligt zorglocatie ’s Koonings Jaght van Siza. Op dit zorglandgoed wordt een nieuw gebouw ontwikkeld voor kleinschalige woongroepen. Door de losse vleugels speelt het gebouw een spel met de bestaande bomen en de bosrand. Voor verblijf en groepsactiviteiten wordt er een intieme binnentuin gerealiseerd en krijgt iedere cliënt een privétuin aansluitend op de omgeving.


Veerkrachtige, veelkleurige wijk aan de dijk

Afgelopen maand won ons team de prijsvraag Panorama Lokaal voor de Mosterdhof in Westervoort. Ons kookboek voor de wijk zet in op de herwaardering en versterking van het oorspronkelijke sociale experiment. Het boek is opgebouwd rond ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. En aangevuld met een vijfde recept voor een veerkrachtige samenwerking.

> https://panoramalokaal.nl/inzendingen/mosterdhof+team+2/


Verkenning Gelderse Vallei

Wat is de samenhang? Er speelt momenteel veel in de Gelderse Vallei: stikstof, duurzame energie, woningbouw, kringlooplandbouw, klimaatopgave. Dit loopt vaak via aparte sporen. De provincie Gelderland heeft ons gevraagd om meer integrale aanpak in beeld te brengen en een verkenning te maken voor een Gebiedsvisie.