Centrum Egmond aan Zee
De dorpskern van de voormalige vissersplaats ligt in een duinpan. Het gevolg was dat bij hevige regenval het laaggelegen winkelgebied van Egmond regelmatig blank kwam te staan. Met de aanleg van forse waterbuffers onder een tweetal pleinen is de overlast verholpen. De realisatie van de ondergrondse voorzieningen vormde een goede aanleiding om de publieke ruimte van het oude dorp her in te richten.
De smalle winkelstraat, die uitmondt in de centrale strandafgang, trekt veel bezoekers. De route werd met verschillende klinkerverbanden opnieuw ingedeeld en bestraat. Brede trottoirbanden markeren de grens tot waar de winkels hun uitstallingen kunnen plaatsen. De twee pleinen, een intiem plein vol terrassen rond de oude waterpomp en een langgerekt plein voorzien van witte abelen en een watertafel, bieden uiteenlopend vermaak.

 

Locatie: Egmond aan Zee

Opdrachtgever: Gemeente Bergen

Opgave: inrichtingsplan en uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp: 2008 – 2010
Realisatie: 2011 – 2013
I.s.m. Buro Poppinga, SmitsRinsma en Tauw

ligatuur balk diverse pagina's 2