Nederlands Openluchtmuseum

Het geactualiseerde masterplan zet voor tien jaar de hoofdlijnen uit. De unieke setting van het museum op het oude landgoed De Waterberg wordt versterkt. Acht deelgebieden, gebaseerd op de diversiteit aan gebouwenensembles en landschappen, vergroten de leesbaarheid van de museumplattegrond. Per deelgebied zijn voor het landschap en de stedenbouw de ontwerpprincipes benoemd die richting geven aan toekomstige vernieuwingen van het museumpark.

Voor diverse projecten zijn ontwerpuitwerkingen gemaakt. Het parkeerterrein werd uitgebreid en opgeknapt. Een verbeterde routing helpt de bezoeker zich te oriënteren in het museum. De bijenstal werd naar een zonnige plek in deelgebied Tuinen verplaatst. Aan het nieuwe deelgebied Veld worden een vakantieterrein, met onder andere een vakantiehuisje van Gerrit Rietveld, en een rij doorzonwoningen toegevoegd.

 

Locatie: Arnhem

Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum
Opgave: masterplan 2016-2025 en terreinontwerpen

Ontwerp: 2006 – heden
Realisatie: 2006 – heden

I.s.m SmitsRinsma

ligatuur balk diverse pagina's 2