Zeehaven Dordrecht

Dordrecht kent een forse zeehaven. Deze haven, gelegen aan de westzijde van de stad, werd rond 1920 voor de grotere schepen aangelegd en later uitgebreid. De komende jaren staan in het teken van een transitie van het terrein naar een complete en vitale zeehaven. Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor het verbeteren van het vestigings-, verblijfs- en werkklimaat in de zeehaven en combineert een ruimtelijke visie met concrete richtlijnen.

De visie stoelt op twee pijlers: een zeehaven met functionele & stoere uitstraling en een attractieve haven. Stoer en functioneel omdat het karakter van de haven zijn kracht en niet te ontkennen is. Attractief omdat de haven een fijn werkmilieu moet bieden en tegelijk zichzelf moet verkopen. Deze pijlers zijn vervolgens vertaald naar een zestal principes zoals een familie in openbare ruimte, het maken van herkenbare clusters, het maken van een echte havenentree en het realiseren van recreatieve routes en panorama’s.

Op basis van de principes is een ruimtelijke structuur uitgewerkt die bij de transitie als leidraad kan worden gehanteerd. De structuur bestaat uit een herkenbare hiërarchie in de wegen en het realiseren van heldere, veilige wegprofielen. Een vernieuwde havenentree aan de noordoostzijde waarbij ook een blik wordt geboden op het havenbekken en de imposante schepen aan vormt een belangrijk onderdeel. De nieuwe structuur kent daarbij clusters van de diverse bedrijfscategorieën. Op deze wijze ontstaan heldere districten die verschillen in schaal en karakter. Tot slot is er een laag met bijzondere plekken en groen in de haven. Dit zijn vooral aanlokkelijke plekken aan het water met fraaie zichten op rivier, haven en stad. Een gerichte groenstructuur geeft de deelgebieden kleur.

 

 

Locatie: Dordrecht

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Opgave: Beeldkwaliteitsplan

Ontwerp: 2016
I.s.m. Tim de Weerd

ligatuur balk diverse pagina's 2