Bomenstructuurvisie Rotterdam

Rotterdam wordt nog steeds met een zekere rauwheid geassocieerd. De havenstad staat niet als bekoorlijk of sfeervol bekend. Wil Rotterdam compleet worden dan moet het in de stad aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Een belangrijk middel om de stad te verrijken is het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het groen en de bomen spelen daarin een essentiële rol.

De Bomenstructuurvisie zet in op een versteviging van de bomenstructuur voor de hoofdwegen, de rivieroevers en de belangrijkste openbare ruimtes van de stad. Een in de visie opgenomen plan verbeeldt en omschrijft de diverse hoofdlijnen. Tevens is in de visie een leidraad voor de soortkeuze, de groeiplaatsen en de omgang met bomen, zowel bovengronds als ondergronds, opgenomen.

In 2018 is de Bomenstructuurvisie aangevuld met richtlijnen voor de vervanging van bomen. Rotterdam wacht de komende jaren een groot aantal vervangingen door de inklinking van de bodem, het vervangen van de riolering, afkoppeling regenwater en het opkomen van diverse ziektes. De richtlijnen voor boomvervangingen zet in op een grotere diversiteit in soorten en daarmee een spreiding van de risico’s.

 

Locatie: Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Opgave: Bomenstructuurvisie, richtlijnen boomvervanging

Ontwerp: 2009/ 2018
Realisatie: vanaf 2010

ligatuur balk diverse pagina's 2