Bomenstructuurvisie Rotterdam
Rotterdam wordt nog steeds met een zekere rauwheid geassocieerd. De havenstad staat niet als bekoorlijk of sfeervol bekend. Wil Rotterdam compleet worden dan moet het in de stad aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Een belangrijk middel om de stad te verrijken is het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het groen én de bomen spelen daarin een essentiële rol. De bomenstructuurvisie zet in op een versteviging van de bomenstructuur voor de hoofdwegen, de rivieroevers en de belangrijkste openbare ruimtes van de stad. Een in de visie opgenomen plan verbeeldt en omschrijft de diverse hoofdlijnen. Tevens is in de visie een leidraad voor de soortkeuze, de groeiplaatsen en de omgang met bomen, zowel bovengronds als ondergronds, opgenomen.

 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Ontwerp: 2009
Realisatie: 2010 en verder