Waterwinpark, Utrecht
Het terrein in Leidsche Rijn waarop het park is aangelegd dient meerdere doelen, het is waterwingebied en openbaar park ineen. De waterwinning stelde speciale eisen aan de inrichting van het park: aan de ontsluiting, het materiaalgebruik en de situering van de activiteiten. Op de drie koppen van de T-vormige ruimte zijn markante gebouwen geprojecteerd: station Utrecht Terwijde, het pompstation van de waterwinning en een scholencomplex. Nabij de scholen ligt een speelveld, bij het pompstation een ruim plein met een speelheuvel. Inzet is om bij het station een milieueducatiecentrum met een buitenruimte te laten verrijzen.
Het park vormt een schakel binnen de wijk. De paden, die tegelijkertijd de bedrijfswegen voor de waterwinning zijn, verbinden de omliggende buurten met elkaar. Ze vormen snelle routes naar het station, de scholen en het winkelcentrum. Het oostelijke pad staat dik in de eiken, het vormt een promenade en fietsroute tegelijk. Het park is allereerst een groot open veld geworden waarover het prettig wegkijken is. De ruimte is onderverdeeld in verschillende vlakken: twee grote gazons, een weide en een moeras. Het idee was om de weiden met koeien te beheren.

 

Locatie: Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Opgave: Inrichtingsplannen
Ontwerp: 2000
Realisatie: 2001 en 2005

ligatuur balk diverse pagina's 2