Waterwinpark, Utrecht
Het terrein in Leidsche Rijn waarop het park is aangelegd dient meerdere doelen. Het is waterwingebied en openbaar park ineen. De waterwinning stelde speciale eisen aan de inrichting van het park: aan de ontsluiting, het materiaalgebruik en de situering van de activiteiten. Op de drie koppen van de T-vormige ruimte zijn markante gebouwen geprojecteerd: station Utrecht Terwijde, het pompstation van de waterwinning en een scholencomplex. Nabij de scholen ligt een speelveld, bij het pompstation een ruim plein met een speelheuvel. Bij het station zal nog een milieueducatiecentrum met een buitenruimte verrijzen.
Het park vormt een schakel binnen de wijk. De paden, die tegelijkertijd de bedrijfswegen voor de waterwinning zijn, verbinden de omliggende buurten met elkaar. Ze vormen snelle routes naar het station, de scholen en het winkelcentrum. Het oostelijke pad staat dik in de eiken, het vormt een promenade en fietsroute tegelijk. Het park is allereerst een groot open veld geworden waarover het prettig wegkijken is. De ruimte is onderverdeeld in verschillende vlakken: twee grote gazons, een weide en een moeras. Vooralsnog bestaat er aarzeling om de weide met koeien te beheren.

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerp: 2000
Realisatie: 2001 en 2005