Centrale Zone, Leidsche Rijn

De Centrale Zone vormt het sluitstuk van Leidsche Rijn. Op een plek waar we te maken hebben met lastige kruisingen met spoor, rijksweg en kanaal slaat het plandeel de brug tussen de stadsuitbreiding en de oude stad.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt de rijksweg in westelijke richting verschoven en het noordelijke deel overkapt. Met deze verschuiving ontstaat ontwikkelingsruimte langs het kanaal en verdwijnt het huidige niemandsland. Middels een raamwerk van wegen, waterlopen, parken en pleinen is een dragend casco uitgezet wat inzet op de meest logische verbindingen met de binnenstad. Op de belangrijke plekken voert een lange, comfortabele helling naar het acht meter hoger gelegen tunneldak. Vanaf het dak blijven de verbindingen op hoogte om daarmee aan te sluiten op de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal.

Over de overkapping heen wordt een gevarieerde stadsuitbreiding gebouwd. Bij de ontwikkeling gaat het om een vijftal woonwijken, het centrum en een fors bedrijventerrein. Ook de vijf woonwijken zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de omgeving: de Leidsche Rijn, het Amsterdam Rijnkanaal, de Rijnkennemerlaan, het park Hoge Weide en de Strijkviertel Plas. Ten behoeve van een rijk en gevarieerd woonmilieu zijn steeds de belangrijkste uitgangspunten voor de verschillende wijken vastgelegd.

 

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Opgave: Ontwikkelingsvisie
Ontwerp: 2003 – 2007
Realisatie: 2007 – 2020

ligatuur balk diverse pagina's 2