De Koepel, Arnhem

De voormalige gevangenis De Koepel krijgt een nieuwe bestemming. De Koepel wordt een hotel met in de centrale hal ruimte voor evenementen aan het terrein wordt een carré met woningen toegevoegd. De buitenruimte van De Koepel is daarbij opgevat als een tuin voor de wijk. Er is nu weinig groen in wijk aanwezig, het openen van de gevangenismuren biedt de prachtige kans dat te veranderen.
Het idee voor de inrichting is gebaseerd op die van een Hortus Conclusus: een omsloten maar weelderige tuin. De monumentale gevangenismuur vormt hiervoor de basis. De nieuwe tuin vormt een groene oase, die zowel lommerrijk, besloten en intiem, als verbonden en gemeenschappelijk is.

Het plan is opgebouwd vanuit het principe van een ‘Matroesjka’ of Russisch poppetje: van muur naar carré naar hof naar boomgaarden, vier schillen die precies in elkaar passen. De cultuurhistorisch waardevolle muur definieert de plek en zorgt tegelijk voor een rustig woongebied. Binnen de muur zorgt een nieuwe woonstraat voor de ontsluiting. Daarbinnen is een carré met woningen geplaatst. De woningen zorgen voor een rustig en groen binnenhof. Het hof binnen het carré zorgt voor lucht in het plan en geeft de benodigde afstand en zicht op de Koepel. Het hof wordt doorsneden door het historisch assenkruis van de Koepel. Drie kleurrijke boomgaarden geven het binnengebied een kleurrijk en lommerrijk karakter. Onder de bomen zijn diverse verbijzonderingen en activiteiten opgenomen zijn. De marge rond de boomgaarden geeft de woningen hun privacy.

 

Locatie: Arnhem

Opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie NEST
Opgave: visie en masterplan
Ontwerp:  2019 – heden

I.s.m. opZoom architecten

ligatuur balk diverse pagina's 2